Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności - 2013 r.

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014 - 2019”

Zarząd Powiatu w Płocku wyraził zgodę na skierowywanie do konsultacji społecznych projektu "Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Płockim na lata 2014 - 2019".

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zwraca się z prośbą o zapoznanie się z w/w projektem Programu i przekazanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ewentualnych opinii, propozycji i uwag na formularzu konsultacji w terminie do dnia 3 grudnia 2013 r. Uwagi należy kierować na adres email: pcpr@pcpr.plock.pl, na nr fax. 24 267 68 47 lub na adres Centrum.

Zwracamy się również z prośbą o poinformowanie o powyższym zaprzyjaźnionych z Państwem instytucji, organizacji, osób zainteresowanych tematyką problemów osób niepełnosprawnych w Powiecie Płockim.

Projekt "Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Płockim na lata 2014 - 2019" dostępny jest również do wglądu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Projekt „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014 - 2019” (DOC - 164 KB)

Formularz konsultacji (DOC - 28 KB)

26.11.2013


Zakończono konsultacje społeczne projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zakończyło konsultacje społeczne projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019".

Do dnia 6 listopada 2013 roku zgłoszono jeden wniosek o dokonanie zmian w w/w Strategii.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019 będzie jednym z tematów prezentowanych podczas sesji Rady Powiatu w dniu 18.12.2013 r.

25.11.2013


Dzień Pracownika Socjalnego

Informacja o Dniu Pracownika Socjalnego w serwisie Starostwa Powiatowego w Płocku

22.11.2013


Konsultacje społeczne projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019".

Uwagi można zgłaszać do dnia 6 listopada 2013 r.

W związku z opracowaniem projektu dokumentu programowego pn.: "Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019" prosimy Państwa o konsultacje społeczne i o poinformowanie zaprzyjaźnionych z Państwem instytucji, organizacji, osób zainteresowanych tematyką problemów społecznych w Powiecie Płockim.

"Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019" wraz z "Formularzem konsultacji społecznych" jest zamieszczona na naszej stronie internetowej www.pcpr.plock.pl w dziale "Do pobrania".

Wszelkie uwagi, korekty i proponowane nowe zapisy prosimy odsyłać do dnia 6 listopada 2013 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock - pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres pcpr@pcpr.plock.pl wyłącznie na "Formularzu konsultacji społecznych".

Projekt "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019" dostępny jest również do wglądu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Formularz konsultacji społecznych do pobrania (DOCX - 16 KB)

29.10.2013


Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO

27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Link do materiałów promujących kampanię społeczną Rzecznika Praw Dziecka

Zachęcamy również do polubienia fanpage kampanii: www.facebook.com/ReagujMaszPrawo oraz odwiedzenie strony www.jakreagowac.pl.

29.05.2013


Narada Robocza dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie płockim

Z inicjatywy Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w dniu 18.04.2013r. odbyła się narada robocza poświęcona problematyce przeciwdziałania przemocy domowej w powiecie płockim.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej i Zespołów Interdyscyplinarnych z gmin powiatu płockiego. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych. Ponadto podczas spotkania poruszano kwestie wdrażania i realizacji procedury "Niebieskie Karty". Wiele uwagi poświęcono działaniom na rzecz osób uwikłanych w przemoc w powiecie płockim -szczególnie prowadzeniu rozmów z osobami stosującymi przemoc w rodzinie i skutecznym ich motywowaniu do udziału w programach korekcyjno - edukacyjnych.

Wysoka frekwencja podczas spotkania świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W przyszłości planuje się kolejne tego typu spotkania.

23.04.2013


Starosta Płocki powołał Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

Informacja na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku o powołaniu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

27.03.2013


Pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Treść pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

12.02.2013

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***