Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności - 2014 r.

Życzenia szczęśliwych i radosnych świąt Bożego Narodzenia

Wersja tekstowa życzeń szczęśliwych i radosnych świąt Bożego Narodzenia (PDF - 254 KB)

15.12.2014


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wersja tekstowa Życzeń z okazji Dnia Pracownika Socjalnego" (PDF - 82 KB)

21.11.2014


Seminarium „Kontakt z osobą uwikłaną w przemoc”

25 września 2014r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się kolejne seminarium zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku pt. „Kontakt z osobą uwikłaną w przemoc”. W seminarium udział wzięli przedstawiciele służb społecznych: pracownicy socjalni oraz członkowie Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych z powiatu płockiego.

Seminarium poprowadził Luis Alarcon Arias - psycholog, współzałożyciel Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Podczas trwania seminarium wiele uwagi poświęcono działaniom na rzecz osób uwikłanych w przemoc w powiecie płockim, zaprezentowano filmy, które ukazywały istotę prowadzenia rozmów z osobami będącymi w przemocy.

Zdaniem uczestników seminarium, prezentowane treści dostarczyły bardzo wielu praktycznych wskazówek dot. kontaktu z osobami uwikłanymi w przemoc, a także okazały się bardzo interesujące, a zarazem przydatne w dalszej pracy zawodowej.

08.10.2014


Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych

Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego rozpoczął prowadzenie Grupy Wsparcia dla Rodziców Zastępczych z powiatu płockiego. Poprzez udział w spotkaniach grupy, rodzice zastępczy mają możliwość:

Spotkania odbywają się cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1300 (siedziba Starostwa Powiatowego w Płocku, sala 602). Terminy kolejnych spotkań:

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców zastępczych z terenu powiatu płockiego do wzięcia udziału w spotkaniach grupy wsparcia!

29.09.2014


Fundacja Innowacja i Wiedza realizuje projekt „KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE”

Projekt przeznaczony jest dla osób, które są w procesie utraty pracy tj. są w trakcie wypowiedzenia lub zostały poinformowane, że ich umowa o pracę nie zostanie przedłużona. Takim osobom oferujemy:

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumentacja projektu wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się na stronie www.knz.fiiw.pl.

Plakat zapraszający do udziału w projekcie „KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE”

Wersja tekstowa plakatu zapraszającego do udziału w projekcie „KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE”" (PDF - 97 KB)

22.09.2014


Równi na rynku pracy

Poczuj się „Równym na rynku pracy” - ruszamy z nowym projektem w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”. Chwyć wiatr w żagle i dogoń marzenia.

Sprawdź czy spełniasz kryteria!

Pomożemy Ci całkowicie bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe!
Dzięki programowi „Gwarancje dla Młodzieży” uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje oraz zdobędziesz płatny staż u pracodawcy!!!

Zobacz co proponujemy i jak wiele możesz zyskać!

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej. Młodzi ludzie w wieku 18-24 lata będą mieli szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Logo OHP CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W PŁOCKU
ul. 3- go Maja 18, 09-402 Płock
tel./fax: 24 264 05 42
e-mail: ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl

26.08.2014


Projekt „Nowy zawód - Nowa praca”

Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Pokolenia Kolumbów w Płocku realizuje projekt „Nowy zawód - Nowa praca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy osoby z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego na dwa nowe całkowicie bezpłatne kierunki kształcenia: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun/opiekunka środowiskowa. Uczestnikom zapewniamy między innymi: wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne. Rekrutacja od 1 lipca, ilość miejsc ograniczona. Informacji udziela biuro projektu, CKU ul. Jakubowskiego 10, telefon 24 364 78 55. Serdecznie zapraszamy !!!

Plakat zapraszający do udziału w projekcie „Nowy zawód - Nowa praca”

25.08.2014


„Zero Barier - Polska bez ograniczeń” - pierwszy spot TV z komunikacją dla osób głuchych i niewidomych

Fundacja Zero Barier, specjalizująca się w kompleksowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi oraz promocją aktywnego wypoczynku, przygotowała pierwszy spot telewizyjny skierowany do osób niepełnosprawnych, który wykorzystuje jednocześnie kanały komunikacji z osobami niewidomymi oraz niesłyszącymi. W przekazie oprócz tłumaczenia treści w języku migowym zastosowano również napisy informacyjne oraz audiodeskrypcję.

Kampania społeczna "Zero Barier - Polska bez ograniczeń" skierowana jest do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Promuje stronę internetową www.zerobarier.pl poświęconą miejscom turystycznym przyjaznym niepełnosprawnym. Bohaterami kampanii są osoby, które swoim przykładem pokazują, że niepełnosprawni mogą i chcą być aktywni.

Jak powiedział Maciej Niepogodziński, prezes Fundacji Zero Barier: " W Polsce ciągle rzadko stosuje się przemyślaną i zintegrowaną komunikację z osobami niepełnosprawnymi. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wg danych GUS niepełnosprawnych jest w naszym kraju ponad 4,7 mln osób (czyli ponad 12 % społeczeństwa), z czego prawie 3 mln to osoby z dysfunkcjami ruchu, 1,5 mln to osoby niewidome i słabo widzące, 450 tys. to osoby niesłyszące. Mało też jest specjalistów w tej dziedzinie, dlatego nasza fundacja doradza firmom i instytucjom w skutecznej komunikacji z osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji".

W lipcu i sierpniu materiał emitowany będzie na antenie stacji TVN. Link do spotu "Zero Barier - Polska bez ograniczeń"

Fundacja Zero Barier to organizacja społeczna, której celem jest znoszenie barier i aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez innowacyjne projekty, w tym promocję turystyki i aktywnego wypoczynku. W ramach projektu "Zero Barier - Polska bez ograniczeń", fundacja organizuje konferencje, wydała w wersji drukowanej przewodnik turystyczny dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzi stronę www.zerobarier.pl, promującą miejsca turystyczne przyjazne osobom niepełnosprawnym. Działanie fundacji to także specjalistyczne szkolenia dla firm i instytucji oraz doradztwo w zakresie zintegrowanej komunikacji z osobami z różnego typu dysfunkcjami. Organizacja współpracuje z wieloma ekspertami testując strony internetowe, produkty i usługi oraz miejsca i obiekty pod kątem przystosowań dla osób niepełnosprawnych.

16.07.2014


Rząd przyjął Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Zgodnie z założeniami, realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (KPPPwR) powinna przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stosowanie szerokiego spektrum działań zapewniających ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą. Jednym z ważnych narzędzi jest upowszechnianie programów korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. Chodzi także o możliwie szerokie propagowanie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji celów ustawowych oraz celów wskazanych w Programie, określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano oddziaływania wobec różnych grup odbiorców:

  1. Profilaktyka i edukacja społeczna - obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą.
  2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych lub osób niesamodzielnych).
  3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie - obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc.
  4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizatorami Programu są: organy administracji rządowej (przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, a także Prokuratura oraz sądy powszechne) oraz jednostki samorządu terytorialnego (przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych).

16.07.2014


Zmiany przepisów dotyczące kart parkingowych wydawanych osobom niepełnosprawnym

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1446), informujemy iż obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 czerwca 2015 r. Natomiast nowe karty parkingowe będą obowiązywały od 01.07.2015 r.

Organem wydającym kartę parkingową będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Wolskiego 4 , 09-400 w Płocku. pok. 1-7 (budynek parterowy).

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 24 364-02-54, 24 364-02-58, 24 364-02-59.

OBSŁUGA INTERESANTÓW: pok. nr 7
poniedziałek - środa w godz. 8:15 - 15:00
czwartek w godz. 10:15 - 17:00
piątek w godz. 8:45 - 15:00

26.06.2014


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich rodzin zastępczych - w uznaniu za trud codziennego wychowania i opieki, za ciepło domowego ogniska, oraz miłość do drugiego człowieka - tego najbardziej bezbronnego i ufnego - dziecka.

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych ale i najtrudniejszych misji jaką może podjąć człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę, wprowadzić je w dorosłe życie, nauczyć szacunku dla drugiego człowieka, to wielka odpowiedzialność ale i radość. Opieka nad dzieckiem to trud, codzienny obowiązek, który jednak daje dużo satysfakcji i wiary we własne siły. To jeden z niewielu darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi gdzie nie tylko się daje ale i wiele otrzymuje.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy Państwu w imieniu własnym, Zarządu Powiatu Płockiego oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Płocku wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia, dla Państwa oraz dzieci, jak również niegasnącego optymizmu i samych szczęśliwych dni.

Małgorzata Lewandowska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Michał Boszko

Starosta Płocki

29.05.2014


Seminarium dotyczące zagrożeń cyberprzestrzeni

16 maja 2014r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się seminarium pt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. W seminarium udział wzięli przedstawiciele służb społecznych z terenu powiatu płockiego.

Więcej informacji o seminarium dotyczącym zagrożeń cyberprzestrzeni oraz zdjęcia

20.05.2014


Plakat zapraszający do składania wniosków w programie „Aktywny Samorząd”

Tekstowa wersja plakatu zapraszającego do składania wniosków w programie „Aktywny Samorząd” (DOC - 131 KB)

13.03.2014


Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty

Ania Rusowicz, Mela Koteluk, Marek Piekarczyk i Mietek Szcześniak wystąpią z finalistami 10. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki!

Ruszyła 10. edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, ogólnopolskiego festiwalu dla osób niepełnosprawnych utalentowanych wokalnie. Najlepsi z nich w czerwcu zaśpiewają na krakowskim Rynku w towarzystwie gwiazd polskiej piosenki, m.in : Ani Rusowicz, Meli Koteluk, Marka Piekarczyka i Mietka Szcześniaka. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej (10-16 lat) oraz w kategorii młodzieży i dorosłych (powyżej 16 roku życia). Ze wszystkich osób, które do 14 marca 2014 r. nadeślą zgłoszenie, oraz nagraną przez siebie na płytę dvd lub kasetę vhs, dowolną polską piosenkę, jury wybierze 32 szczęśliwców, którzy wystąpią w koncercie półfinałowym w warszawskich Łazienkach. 12 osób, które zaprezentują się najlepiej otrzyma zaproszenie na warsztaty wokalne do Krakowa, a potem na Rynku Głównym walczyć będzie o cenne nagrody. Przebieg festiwalowych zmagań relacjonować będzie telewizyjna Dwójka.

Jak co roku najlepsi wyśpiewają Statuetki Zaczarowanego Ptaszka, oraz stypendia finansowe na rozwój talentu wokalnego. Tegoroczny Festiwal to jubileusz, Zaczarowana Piosenka niesie radość już od 10 lat. Z tego też powodu w czerwcu brzmieć będzie wyjątkowo. Dzień po Finale 10 edycji festiwalu, na Rynku w Krakowie odbędzie się Koncert Jubileuszowy, w czasie którego spotkamy się z Gwiazdami i Laureatami z poprzednich edycji tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Telewizji Polskiej S.A. realizowane przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Festiwal Opieką Artystyczną otacza Irena Santor. Na zgłoszenia czekamy do 14 marca 2014 r. pod adresem:

Festiwal Zaczarowanej Piosenki;
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17
00-999 Warszawa

Wszystkie informacje dostępne są na www.zaczarowana.pl oraz pod numerem telefonu 22 5478791

Do grona gwiazd biorących udział w 10 edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki dołączyła Ewa Bem.

Zatem każdy kto zgłosi się do konkursu ma szansę wystąpić z: Melą Koteluk, Anią Rusowicz, Mietkiem Szcześniakiem, Markiem Piekarczykiem, Ernestem Staniaszkiem oraz Ewą Bem.

10.02.2014, 07.03.2014


Stypendia SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 28 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: http://www.spes.org.pl/stypendia.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej w Internecie bazy danych.

Plakat informujący o stypendiach dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Więcej informacji o stypendiach dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (DOC - 60 KB)

10.03.2014

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***