Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności - 2015 r.

„Świąteczne paczki” dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wsparło inicjatywę przygotowania świątecznych paczek wypełnionych zabawkami i słodyczami dla podopiecznych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu płockiego, zorganizowaną przez Panią Natalię Brodecką i Panią Monikę Sikorską. Świąteczne paczki trafiły do najmłodszych wychowanków rodzin zastępczych, których opiekunowie nie zawsze mogą sobie pozwolić na kupno prezentów.

Więcej informacji o „Świątecznych paczkach” dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych.

22.12.2015


Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Wersja tekstowa życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (DOCX - 21 KB)

17.12.2015


Dzień pracownika socjalnego

23 listopada Wicestarosta Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski oraz Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska wspólnie podziękowali za pełną poświęceń pracę i złożyli najlepsze życzenia pracownikom socjalnym.

Informacja o Dniu Pracownika Socjalnego na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

24.11.2015


Szkolenie dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

10.11.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się szkolenie organizowane przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” w Krakowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Tematyka szkolenia dotyczyła konstruowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydawania zezwoleń i kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu powiatu płockiego, a także z Sannik i Raciąża. Szkolenie poprowadziła Pani Agnieszka Okła-Barwicka z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”.

Uczestnicy szkolenia bardzo pozytywnie ocenili wiedzę merytoryczną przekazaną podczas prowadzonych zajęć oraz profesjonalizm osoby szkolącej poparty doświadczeniem. Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób rzetelny, sprawny, z pełnym zaangażowaniem. Szczególną wartość stanowiły materiały edukacyjne udostępnione uczestnikom szkolenia.

12.11.2015


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wersja tekstowa życzeń z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (PDF - 500 KB)

20.11.2015


Komunikat

Zmiana wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Do pobrania: wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (DOC - 159 KB)

03.11.2015


Uwaga niepełnosprawni!
Mija termin składania wniosków na „ASA” - MODUŁ I

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 sierpnia 2015r. upływa ostateczny termin składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie programu "Aktywny samorząd" - moduł I.

Osoby zainteresowane gorąco zachęcamy do udziału w programie!

19.08.2015


Uwaga!!! Konkurs dla magistrantów i doktorantów

W tym roku po raz kolejny Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie „OTWARTE DRZWI”.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowiska naukowego problematyką niepełnosprawności, a także uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz osób niepełnosprawnych. Do Konkursu można zgłaszać prace z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz medycznej, której rozwiązania mają wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Konkursem objęte są prace podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych, które uzyskały ocenę bardzo dobrą i zostały obronione w okresie 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu.

Dla autorów prac przewiduje się wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości od 2000 zł. do 7000 zł.

Szczegółowe zasady, w tym regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone zostały w dniu 28 maja 2015 r. w zakładce komunikaty pod adresem www.pfron.org.pl.

Termin składania prac upływa z dniem 29 lipca 2015 r.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !!!

15.07.2015


Informator dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Płockim

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ. U. z 2005 r. nr 180, poz.1493 z późn. zm.) do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dlatego też w imieniu Powiatu Płockiego zadanie to będzie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku - ul. Bielska 59, 09-400 Płock; tel. 24 267-68-28; e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl; adres strony internetowej: www.pcpr.plock.pl.

Program realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2015r. dla 9 osób. Spotkania będą odbywały się na terenie gminy Gąbin, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Stary Rynek 14, 09 530 Gąbin.

Podstawowym celem oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy.

Cel główny ukierunkowany jest na rozpoznanie i zmianę zachowań, postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegółowe cele programu:

14.07.2015


Bezpłatne zajęcia szkoleniowo-warsztatowe

Fundacja SYNAPSIS zaprasza rodziców/opiekunów osób z autyzmem z woj. mazowieckiego na bezpłatne zajęcia szkoleniowo-warsztatowe
„Zosia myśli, że Kasia myśli, że Wojtek wie”
Jak rozwijać teorię umysłu u dzieci z zespołem ASPERGERA.

Termin: 14 lipca 2015 r. w godz. 18.00-20.00.

Miejsce: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa.

Prowadzący: Terapeuci z Fundacji SYNAPSIS.

PROGRAM:

  1. Powitanie.
  2. Omówienie celu spotkania.
  3. Poziom i obszar zaburzenia teorii umysłu u dzieci z zespołem Aspergera.
  4. Konsekwencje zaburzeń w zakresie teorii umysłu obserwowane w zachowaniu.
  5. Opracowanie zabawy, ćwiczenia rozwijającego teorię umysłu, dla dziecka z zespołem Aspergera.
  6. Wymiana doświadczeń.

Zgłoszenia:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z podanym imieniem i nazwiskiem, telefonem kontaktowym oraz nazwą miejscowości na adres e-mail: p.tomaszkiewicz@synapsis.org.pl.

Zapisy prowadzone są również telefonicznie przez Paulinę Tomaszkiewicz pod numerem (22) 825-87-42.

O możliwości wzięcia udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy o informację na adres e-mail: p.tomaszkiewicz@synapsis.org.pl lub telefonicznie do Pauliny Tomaszkiewicz pod numerem: (22) 825-87-42.

Zajęcia organizowane są w ramach projektu "Zajęcia szkoleniowo-edukacyjne oraz specjalistyczne poradnictwo dla rodziców/opiekunów osób z autyzmem" realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

25.06.2015


Plakat - pomoc dla niepełnosprawnych uczniów i studentów - pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Plakat - pomoc dla niepełnosprawnych uczniów i studentów - pilotażowy program „Aktywny samorząd” - wersja tekstowa (DOC - 13 KB)

11.06.2014


Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych z powiatu płockiego

W sobotę 30.05.2015 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku odbył się Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu płockiego, zorganizowany z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W wydarzeniu uczestniczyli: Radna Powiatu Płockiego i Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych - Pani Ewa Kowalak, Zawodowe Rodziny Zastępcze z dziećmi oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Więcej informacji o Pikniku Integracyjnym dla Rodzin Zastępczych z powiatu płockiego oraz zdjęcia.

03.06.2015


Uwaga studenci !!!
Zmiana terminu składania wniosków na „ASA”

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do kosztów nauki w ramach programu "Aktywny samorząd" - moduł II.

Wnioski na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 będą przyjmowane w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października 2015 roku.

02.06.2015


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

14 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który jest obchodzony 30 maja.

Więcej informacji o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

15.05.2015


Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie życzą Dyrektor z Parcownikami PCPR w Płocku

02.04.2015


Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

24 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się spotkanie Starosty Płockiego - Mariusza Bieńka z członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji o spotkaniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zdjęcia na stronie Powiatu Płockiego.

27.03.2015


Spotkanie seminaryjne w ramach specjalistycznego doradztwa

W dniu 11 marca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się spotkanie w ramach Projektu "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", będące realizacją specjalistycznego wsparcia doradczego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Mazowszu. Organizatorem spotkania było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Więcej informacji o spotkaniu seminaryjnym w ramach specjalistycznego doradztwa oraz zdjęcia

13.03.2015


Realizacja „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim w roku 2014”

Zgodnie z Art. 35a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 127 poz.721 z 2011r. z póź. zm.) powiat płocki zobowiązany jest do „udostępniania na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywaniu właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów oraz rocznej informacji z ich realizacji”.

W związku z powyższym prosimy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie w terminie do 27 marca 2015 r.

Informacje z ankiety posłużą do zebrania danych celem oceny skuteczności i efektywności realizowanych zadań oraz oszacowania postępu i skutków w ramach wyżej wymienionego Programu.

Wypełniony formularz prosimy o odesłanie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock

z dopiskiem ANKIETA

lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr@pcpr.plock.pl.

Ankieta do pobrania (DOC - 127 KB)

17.02.2015

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***