Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności - 2018 r.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Wersja tekstowa życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (DOCX - 23 KB)

18.12.2018


Program Senior+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 26 listopada 2018 roku otwartego konkursu ofert w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015- 2010 edycja 2019, kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego. Celem programu „Senior+” jest aktywizowanie seniorów do udziału w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.

Szczegółowe informacje znajduję się w ogłoszeniu o konkursie na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019.

03.12.2018


Uwaga! „Program wyrównywania różnic między regionami III” 2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w roku 2019 r.

Samorząd Powiatu Płockiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III ogłasza NABÓR WNIOSKÓW do ww. programu.

Wnioski prosimy składać w terminie od 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 stycznia 2019 r.

03.12.2018


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wersja tekstowa życzeń z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (DOCX - 29 KB)

20.11.2018


Projekt Liderzy Kooperacji

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Płockim w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Celem projektu „Liderzy kooperacji” jest opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punku widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich. Projekt uwzględnia konieczność stworzenia modelu współpracy międzyinstytucjonalnej kompleksowo wspierającego osoby, rodziny pozostające w trudnej życiowej sytuacji oraz korzyści płynące ze współpracy w tym zakresie dla podmiotów świadczących pomoc dla tych osób poprzez wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym „Opisie projektu”.

Plakat projektu „Liderzy kooperacji”

Opis projektu „Liderzy kooperacji” (DOCX - 300 KB)

17.07.2018


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie płockim

30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z okazji tego szczególnego dnia w powiecie płockim odbyły się dwa wydarzenia związane z rodzicielstwem zastępczym. Więcej informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku.

11.06.2018


Informacja z realizacji w roku 2017 „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2019”

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 ) powiat płocki zobowiązany jest do udostępnienia na potrzeby Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu w Płocku programów oraz rocznej informacji z ich realizacji.

W związku z tym bardzo proszę o przekazanie w formie ANKIETY informacji z realizacji „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2019” za rok 2017.

Przekazane przez Państwa informacje posłużą ocenie skuteczności i efektywności realizowanych zadań, oszacowaniu postępu i skutków działań w ramach wyżej wymienionego Programu oraz uwzględnieniu ujawnionych nowych okoliczności i problemów, których nie można było przewidzieć i zaplanować podczas opracowywania Programu i które należy wziąć pod uwagę w trakcie jego trwania. Ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Radę Powiatu w Płocku po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wypełnioną ANKIETĘ należy odesłać w terminie do 27 kwietnia 2018 roku na adres:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 57 A
09-400 Płock

z dopiskiem ANKIETA
lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr@pcpr.plock.pl.

Ankieta do pobrania (DOC - 135 KB)

13.04.2018


Informacja o zmianie adresu siedziby PCPR w Płocku

Wersja tekstowa informacji o zmianie adresu siedziby PCPR w Płocku (DOCX - 53 KB)

05.04.2018


Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Wersja tekstowa życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych (DOCX - 26 KB)

26.03.2018


UWAGA STUDENCI !!!
Nabór wniosków na semestr letni w ramach "AKTYWNEGO SAMORZĄDU" rozpoczęty

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu "Aktywny samorząd" - moduł II dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w godzinach od 8.30 do 14.30 lub na pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie:

od dnia 9 MARCA do 30 MARCA 2018 r.

Szczegółowe informacje o realizacji programu w 2018 r. oraz wzory wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Aktywny samorząd”.

12.03.2018


III Bieg Charytatywny „Razem Dla Autyzmu”

Klub Rodziców Dzieci z Autyzmem Płock w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, planuje zorganizować kampanię informacyjną na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

8 kwietnia 2018 r. na terenie malowniczego Brudzyńskiego Parku Krajobrazowego w Radotkach zorganizowany zostanie III Bieg Charytatywny „Razem Dla Autyzmu”. Uczestnictwo w biegu będzie odpłatne, a środki zebrane w ten sposób przeznaczone zostaną na turnus terapeutyczno - integracyjny. Dla uczestników przygotowane będą liczne atrakcje. Dla najmołodszym uczestników nieodpłatna rywalizacja na dystansie ok. 100m, a dla starszych sportowców - wyzwanie w postaci charytatywnego biegu na odcinku ok. 5 km.

Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga środków finansowych. Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć wkładem finansowym inicjatywę, Klub Rodziców Dzieci z Autyzmem będzie bardzo wdzięczny za okazaną pomoc.

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 01 lutego 2018r. telefonicznie pod numerem telefonu: 500-663-836 lub na adres mailowy: dorota.rzysko@gmail.com. W mailach mogą Państwo przesłać logo, które będzie widniało na plakatach.

Pomoc można kierować na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzicom „SILNI RAZEM”, ul. Owocowa 19, 09-407 Płock
KRS 0000215779
Regon 611045691
NR KONTA: 26 1540 1290 2001 5970 5859 0009
z dopiskiem: „Bieg KR Autyzm/Płock”

18.01.2018


Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***