Wtorek, 22 września 2020 r. Imieniny Maurycego, Tomasza, Joachima

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Uwaga! Rusza nabór wniosków na wózki elektryczne!!!
Moduł I Obszar C zadanie 1

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywraca w roku 2019 dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym musi posiadać:

Kwoty dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - do 10.000 zł, przy wkładzie własnym wnioskodawcy - 10% ceny brutto wózka.

Termin składania wniosków o dofinansowanie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku przyjmuje wnioski osób niepełnosprawnych od 05.08.2019 do 31.08.2019 r.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, przy ul. Bielska 57 A - pokój 4 lub droga pocztową (decyduje data stempla).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku tel. 24 267-68-44 lub 24 267-68-43 lub na stronie internetowej www.pcpr.plock.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

06.08.2019

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***