Czwartek, 24 czerwca 2021 r. Imieniny Jana, Danuty, Janiny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Bariery

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Działanie to dzieli się na trzy zadania.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych:

Bariery architektoniczne są to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, który ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się:

Bariery w komunikowaniu się są to ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych:

Bariery techniczne są to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnienie.

Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Ważne!

Osoba niepełnosprawna nie może dokonać zakupu ani wykonać żadnych prac przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy.

Maksymalne dofinansowanie przez PCPR likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 95%. minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej wynosi 5%.

Wzory wniosków do pobrania:

Wniosek - likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (DOC - 128 KB)

Pouczenie do oświadczenia o dochodach (DOCX - 21 KB)

Zaświadczenie lekarskie - bariery architektoniczne (DOC - 38 KB)

Zaświadczenie lekarskie - bariery techniczne (DOC - 35 KB)

Zaświadczenie lekarskie - bariery w komunikowaniu się (DOC - 36 KB)

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań ze środków PFRON należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock.

Szegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum lub telefonicznie - 24 267–68–34, 24 267-68-44.

19.08.2019

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***