Czwartek, 24 czerwca 2021 r. Imieniny Jana, Danuty, Janiny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Do pobrania

 

Akty prawne

Regulamin organizacyjny PCPR (PDF - 364 KB)
Statut PCPR (PDF - 319 KB)

Plany, programy, strategie

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok (PDF - 2,12 MB)
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 - 2025 (PDF - 1,96 MB)
Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2020-2025 (PDF - 305 KB)

Dział rehabilitacji i pomocy instytucjonalnej

Wniosek - likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (DOC - 128 KB)
Zaświadczenie lekarskie - bariery architektoniczne (DOC - 38 KB)
Zaświadczenie lekarskie - bariery techniczne (DOC - 35 KB)
Zaświadczenie lekarskie - bariery w komunikowaniu się (DOC - 36 KB)
Wniosek o dofinansowanie - sprzęt rehabilitacyjny (DOC - 102 KB)
Zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (DOC - 39 KB)
Wniosek o dofinansowanie - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (DOC - 91 KB)
Przykładowy wzór pełnomocnictwa (DOC - 20 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (DOC - 53 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (DOCX - 54 KB)
Pouczenie do oświadczenia o dochodach (DOCX - 21 KB)

11.12.2018

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***