Wtorek, 19 stycznia 2021 r. Imieniny Henryka, Mariusza, Erwina

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

Kontakt

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

KIEROWNIK
tel. 24 267-68-32

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 24 267-67-92

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

tel. 24 267-68-33
Pedagog
Psycholog

Zespół ds. Realizacji Świadczeń

tel. 24 267-68-30
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista pracy z rodziną

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

tel. 24 267-68-37
e-mail: oik@pcpr.plock.pl
Psycholog
Psycholog dziecięcy
Terapeuta rodzinny
Prawnik

Godziny pracy i przyjęć interesantów
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: pieczazastepcza@pcpr.plock.pl


Komunikaty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż istnieje możliwość zorganizowania grupy wsparcia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia prosimy o kontakt:

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
Zespołem ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego
tel. 24267-68-37, e-mail: oik@pcpr.plock.pl
Płock, ul. Bielska 57 A


Pomoc osobom usamodzielnianym w usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

 1. przyznaje się pomoc:
  1. na kontynuowanie nauki,
  2. na usamodzielnienie,
  3. na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  1. odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  2. zatrudnienia.
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie w formie rzeczowej jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, pieniężna na usamodzielnienie i na zagospodarowanie - w formie rzeczowej jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Dodatkowe informacje dotyczące procesu usamodzielnienia można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30
telefonicznie pod numerem tel. 24 267-68-30, 24 267-68-32
lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 57 A
e-mail: pieczazastepcza@pcpr.plock.pl.

09.10.2018


Zadania działu

12.09.2018

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***