Piątek, 29 maja 2020 r. Imieniny Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Zadanie publiczne „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”

Logo Mazowsze - serce Polski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku od 1 lipca 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rodzaj zadania publicznego: zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - Komponent 1.

Oferent: Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku.

Partner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Cel główny zadania publicznego: zwiększenie działań profilaktycznych i edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 4 gmin powiatu płockiego w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.

Cele szczegółowe zadania publicznego:

Działania zaplanowane w ramach zadania publicznego:

  1. Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli.
  2. Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli OPS i innych instytucji pomocowych.
  3. Warsztaty edukacyjne dla pracowników PCPR w Płocku.
  4. Konferencja.

Okres realizacji zadania publicznego: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.

16.07.2019

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***