Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” - aktualności 2018 r.

Działanie integracyjne w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 6 projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 27 listopada 2018 r. dla uczestników 6 warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego zorganizowano Działanie integracyjne w Hotelu Skansen w Sierpcu.

Więcej informacji o działaniu integracyjnym w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”.

28.11.2018


Kursy zawodowe w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 4 Projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w październiku 2018 r. rozpoczęto realizację kursów zawodowych, dzięki którym 30 uczestników z 6 warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego nabędzie lub podniesie kwalifikacje zawodowe. Kursy prowadzone są przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku.

Więcej informacji o kursach zawodowych w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”.

14.11.2018


Warsztat z zakresu komunikacji i autoprezentacji w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 3 Projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, od dnia 17 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. dla 6 warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego zorganizowano „Warsztat z zakresu komunikacji i autoprezentacji”.

Więcej informacji o warsztacie z zakresu komunikacji i autoprezentacji.

14.11.2018


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro - usługi hotelarskie

Powiat Płocki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na usługi społeczne pn: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. "Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego (PDF - 599 KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF - 291 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro

Powiat Płocki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na usługi społeczne pn: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. "Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego (PDF - 599 KB)

Odpowiedzi na pytania wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro z dnia 30.07.2018 r. (PDF - 338 KB)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro z dnia 30.07.2018 r. (PDF - 282 KB)

Odpowiedzi na pytania wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro - 16.08.2018 r. (PDF - 282 KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF - 279 KB)


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro

Powiat Płocki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty w rozeznaniu rynku na przeprowadzenie Warsztatu z zakresu komunikacji i autoprezentacji - w ramach zadania nr 3 Projektu pt. "Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego (PDF - 460 KB)

Informacja o wyniku postępowania (PDF - 339 KB)


Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 Projektu pt. "Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na przełomie czerwca i lipca 2018 r. dla 6 warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego zorganizowano "Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych".

Zajęcia przeprowadzono w pomieszczeniach warsztatów terapii zajęciowej. Warsztaty skierowane były do 140 uczestników z 6 warsztatów terapii zajęciowej, w tym: 44 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie, 25 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 15 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Mirosławiu, 18 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Koszelewie, 19 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie i 19 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Machcinie.

Więcej informacji o warsztatach.

24.07.2018

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***