字oda, 19 lutego 2020 r. Imieniny Arnolda, Konrada, Mansweta

Przejd do tre軼i

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualno軼i projektu „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍ów powiatu p這ckiego”

Piknik integracyjny w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”

W zwi您ku z realizacj zadania nr 6 Projektu pt.: „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego” wsp馧finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem, Dzia豉nia 9.1 Aktywizacja spo貫czno-zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dnia 02 lipca 2019 r. na Placu Piknikowym D瑿owym w P這cku zorganizowano Piknik integracyjny dla 35 uczestnik闚 projektu, w tym 20 wychowank闚 przebywaj帷ych w pieczy zast瘼czej lub opuszczaj帷ych piecz zast瘼cz, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast瘼czej oraz dla grupy 15 os鏏 z niepe軟osprawno軼i w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnianiu os鏏 niepe軟osprawnych i ich otoczenia, 陰cznie dla oko這 100 os鏏.

Wi璚ej informacji o pikniku integracyjnym.

04.07.2019


Warsztat z zakresu autoprezentacji w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”

W zwi您ku z realizacj zadania nr 5 Projektu pt.: „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego” wsp馧finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem, Dzia豉nia 9.1 Aktywizacja spo貫czno-zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniach od 05 do 06 czerwca 2019 r. w O鈔odku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie w gminie Brudze Du篡 zorganizowano Warsztaty z zakresu autoprezentacji dla 35 uczestnik闚 projektu tj. 20 os鏏 przebywaj帷ych w pieczy zast瘼czej lub opuszczaj帷ych piecz zast瘼cz i 15 os鏏 z niepe軟osprawno軼i. Ponadto uczestnikom podczas warsztat闚 towarzyszy這 6 opiekun闚.

Wi璚ej informacji o warsztatach z zakresu autoprezentacji.

07.06.2019


Warsztat z zakresu kszta速owania aktywnej i odpowiedzialnej postawy 篡ciowej oraz treningu ekonomicznego w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”

W zwi您ku z realizacj zadania nr 4 Projektu pt.: „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego” wsp馧finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem, Dzia豉nia 9.1 Aktywizacja spo貫czno-zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniach od 21 do 22 marca 2019 r. w Hotelu Kawallo w miejscowo軼i Leon闚 w gminie S逝bice zorganizowano Warsztat z zakresu kszta速owania aktywnej i odpowiedzialnej postawy 篡ciowej oraz treningu ekonomicznego dla 35 uczestnik闚 projektu tj. 20 os鏏 przebywaj帷ych w pieczy zast瘼czej lub opuszczaj帷ych piecz zast瘼cz i 15 os鏏 z niepe軟osprawno軼i. Ponadto uczestnikom podczas warsztat闚 towarzyszy這 6 opiekun闚.

Wi璚ej informacji o warsztacie z zakresu kszta速owania aktywnej i odpowiedzialnej postawy 篡ciowej oraz treningu ekonomicznego.

26.03.2019


Warsztaty podnosz帷e kompetencje interpersonalne i spo貫czne oraz zawodowe w ramach Projektu „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”

W zwi您ku z realizacj zadania nr 2 Projektu pt.: „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego” wsp馧finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem, Dzia豉nia 9.1 Aktywizacja spo貫czno-zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniach od 06 do 07 grudnia 2018 r. w Hotelu Kawallo w miejscowo軼i Leon闚 w gminie S逝bice zorganizowano warsztaty podnosz帷e kompetencje interpersonalne i spo貫czne oraz zawodowe dla 35 uczestnik闚 projektu tj. 20 os鏏 przebywaj帷ych w pieczy zast瘼czej lub opuszczaj帷ych piecz zast瘼cz i 15 os鏏 z niepe軟osprawno軼i. Ponadto uczestnikom podczas warsztat闚 towarzyszy這 6 opiekun闚.

Wi璚ej informacji o warsztatach podnosz帷ych kompetencje interpersonalne i spo貫czne oraz zawodowe.

11.12.2018


Plakat rekrutacja do projektu „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”

Plakat rekrutacja do projektu „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego” (PDF - 210 KB)

31.10.2018


Rekrutacja do projektu

Informujemy, 瞠 w zwi您ku z podpisaniem umowy nr RPMA.09.01.00-14-9950/17-00 z dnia 14.08.2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”, O priorytetowa IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem, Dzia豉nie 9.1 Aktywizacja spo貫czno - zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P這cku planuje z dniem 01.10.2018 r. rozpocz望 rekrutacj 35 uczestnik闚 do projektu.

Uczestnikami w projekcie mog by osoby fizyczne mieszkaj帷e na terenie wojew鏚ztwa mazowieckiego w powiecie p這ckim:

Preferowan grup odbiorc闚 projektu s osoby lub rodziny zagro穎ne ub鏀twem lub wykluczeniem spo貫cznym korzystaj帷e z Programu Operacyjnego Pomoc 砰wno軼iowa 2014 -2020 (PO P).

Rekrutacja odb璠zie si w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P這cku, ul. Bielska 57 A (parter).

Zapraszamy potencjalnych kandydat闚 na uczestnik闚 projektu do udzia逝 w projekcie i mo磧iwo軼i skorzystania z form wsparcia w ramach projektu takich jak:

  1. Diagnoza, 軼ie磬a reintegracji, kontrakt socjalny oraz wyp豉ta 鈍iadcze i zwrot koszt闚 dojazdu.
  2. Warsztaty podnosz帷e kompetencje interpersonalne i spo貫czne oraz zawodowe.
  3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
  4. Warsztat z zakresu kszta速owania aktywnej i odpowiedzialnej postawy 篡ciowej oraz treningu ekonomicznego.
  5. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.
  6. Piknik integracyjny.
  7. Indywidualne poradnictwo zawodowe.

Termin realizacji projektu: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Wi璚ej informacji dotycz帷ych projektu oraz rekrutacji mo積a uzyska w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P這cku lub pod numerem telefonu: 024 267 68 28.

Plakat rekrutacja do projektu „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”

Plakat rekrutacja do projektu „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”(PDF - 226 KB)

17.09.2018

Projekt wsp馧finansowany z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem, Dzia豉nie 9.1 Aktywizacja spo貫czno-zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w P這cku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w P這cku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urz璠u Pracy w P這cku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdra瘸nia Program闚 Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***