Wtorek, 31 marca 2020 r. Imieniny Beniamina, Kornelego, Balbiny

Przejd do tre軼i

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

O projekcie „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem.

Numer i nazwa Dzia豉nia w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 Aktywizacja spo貫czno-zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu.

Instytucja, w kt鏎ej z這穎no wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdra瘸nia Program闚 Unijnych.

Tytu projektu: „Aktywizacja spo貫czno-zawodowa mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”.

Beneficjent projektu: Powiat P這cki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P這cku.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P這cku.

Cel g堯wny projektu: G堯wnym celem projektu jest aktywizacja spo貫czna i zawodowa oraz przygotowanie do wej軼ia lub powrotu na rynek pracy 35 os鏏 z terenu powiatu p這ckiego zagro穎nych ub鏀twem lub wykluczeniem spo貫cznym.

Cele szczeg馧owe projektu: Zwi瘯szenie szans na zatrudnienie os鏏 wykluczonych i zagro穎nych wykluczeniem spo貫cznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia spo貫cznego i ub鏀twa poprzez: podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiej皻no軼i spo貫cznych umo磧iwiaj帷ych powr鏒 na rynek pracy, zwi瘯szenie samodzielno軼i, zaradno軼i i poczucia w豉snej warto軼i, zwi瘯szenie integracji 鈔odowiskowej, wzrost 鈍iadomo軼i o korzy軼iach p造n帷ych z edukacji, wzrost umiej皻no軼i komunikacyjnych i podniesienie kompetencji 篡ciowych i umiej皻no軼i spo貫cznych.

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:

  1. Diagnoza, 軼ie磬a reintegracji, kontrakt socjalny oraz wyp豉ta 鈍iadcze i zwrot koszt闚 dojazdu.
  2. Warsztaty podnosz帷e kompetencje interpersonalne i spo貫czne oraz zawodowe.
  3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
  4. Warsztat z zakresu kszta速owania aktywnej i odpowiedzialnej postawy 篡ciowej oraz treningu ekonomicznego.
  5. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.
  6. Piknik integracyjny.
  7. Indywidualne poradnictwo zawodowe.

Okres realizacji projektu: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Warto嗆 projektu og馧em: 382.856,25 z.

Wk豉d w豉sny: 95.000,00 z

Warto嗆 dofinansowania z Unii Europejskiej: 287.856,25 z.

20.08.2018

Projekt wsp馧finansowany z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem, Dzia豉nie 9.1 Aktywizacja spo貫czno-zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w P這cku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w P這cku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urz璠u Pracy w P這cku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdra瘸nia Program闚 Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***