Czwartek, 24 czerwca 2021 r. Imieniny Jana, Danuty, Janiny

Przejd do tre軼i

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

O projekcie „Partnerstwo dla sukcesu spo貫czno-zawodowego mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX - Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem.

Numer i nazwa Dzia豉nia w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
9.1 - Aktywizacja spo貫czno-zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu.

Instytucja, w kt鏎ej z這穎no wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdra瘸nia Program闚 Unijnych w Warszawie.

Tytu projektu: „Partnerstwo dla sukcesu spo貫czno-zawodowego mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”.

Beneficjent projektu: Powiat P這cki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P這cku.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P這cku.

Partner nr 1: Gmina Bielsk/Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Bielsku.

Partner nr 2: Gmina Bulkowo/Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Bulkowie.

Cel g堯wny projektu: zwi瘯szenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizacj spo貫czn i zawodow 135 os鏏 z terenu powiatu p這ckiego zagro穎nych ub鏀twem lub wykluczeniem spo貫cznym w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Cele szczeg馧owe projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych u 51 os鏏 z terenu powiatu p這ckiego, podniesienie umiej皻no軼i spo貫cznych umo磧iwiaj帷ych powr鏒 na rynek pracy u 135 os鏏 z terenu powiatu p這ckiego, zwi瘯szenie samodzielno軼i, zaradno軼i i poczucia w豉snej warto軼i u 135 os鏏 z terenu powiatu p這ckiego, zwi瘯szenie integracji 鈔odowiskowej u 135 os鏏 z terenu powiatu p這ckiego, wzrost 鈍iadomo軼i o korzy軼iach p造n帷ych z edukacji u 84 os鏏 z terenu powiatu p這ckiego, wzrost umiej皻no軼i komunikacyjnych u 135 os鏏 z terenu powiatu p這ckiego, podniesienie kompetencji 篡ciowych i umiej皻no軼i spo貫cznych u 135 os鏏 z terenu pow. p這ckiego.

Grupa docelowa obj皻a wsparciem:

  1. Partner Wiod帷y (PCPR w P這cku) - 75 os鏏, w tym 45 os鏏 przebywaj帷ych w pieczy zast瘼czej lub opuszczaj帷ych piecz zast瘼cz w wieku 15-25 lat oraz 30 os鏏 z niepe軟osprawno軼i w wieku aktywno軼i zawodowej z terenu powiatu p這ckiego tj. (w 2020 roku - 15 os鏏 przebywaj帷ych w pieczy zast瘼czej lub opuszczaj帷ych piecz zast瘼cz oraz 10 os鏏 z niepe軟osprawno軼i; w 2021 roku - 15 os鏏 przebywaj帷ych w pieczy zast瘼czej lub opuszczaj帷ych piecz zast瘼cz oraz 10 os鏏 z niepe軟osprawno軼i; w 2022 roku - 15 os鏏 przebywaj帷ych w pieczy zast瘼czej lub opuszczaj帷ych piecz zast瘼cz oraz 10 os鏏 z niepe軟osprawno軼i).
  2. Partner nr 1 (GOPS w Bielsku) - 30 os鏏 w wieku aktywno軼i zawodowej korzystaj帷ych z pomocy O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Bielsku, w tym 6 os鏏 z niepe軟osprawno軼i tj. (w 2020 roku - 10 os鏏, w tym 2 osoby z niepe軟osprawno軼i; w 2021 roku - 10 os鏏, w tym 2 osoby z niepe軟osprawno軼i; w 2022 roku -10 os鏏, w tym 2 osoby z niepe軟osprawno軼i).
  3. Partner nr 2 (GOPS w Bulkowie) - 30 os鏏 w wieku aktywno軼i zawodowej korzystaj帷ych z pomocy O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Bulkowie, w tym 6 os鏏 z niepe軟osprawno軼i tj. (w 2020 roku - 10 os鏏, w tym 2 osoby z niepe軟osprawno軼i; w 2021 roku - 10 os鏏, w tym 2 osoby z niepe軟osprawno軼i; w 2022 roku - 10 os鏏, w tym 2 osoby z niepe軟osprawno軼i).

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:

  1. Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestnik闚, kontrakt socjalny, 軼ie磬a reintegracji.
  2. Warsztaty z zakresu kszta速owania aktywnej i odpowiedzialnej postawy 篡ciowej oraz treningu ekonomicznego.
  3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
  4. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
  5. Piknik integracyjny.
  6. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.

Okres realizacji projektu: od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Warto嗆 projektu og馧em: 1.161.780,00 z.

Warto嗆 dofinansowania z Unii Europejskiej: 915.780,00 z.

28.08.2019

Projekt wsp馧finansowany z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem, Dzia豉nie 9.1 Aktywizacja spo貫czno-zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w P這cku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w P這cku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urz璠u Pracy w P這cku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdra瘸nia Program闚 Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***