Czwartek, 24 czerwca 2021 r. Imieniny Jana, Danuty, Janiny

Przejd do tre軼i

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Rekrutacja do projektu „Partnerstwo dla sukcesu spo貫czno-zawodowego mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego”

Informujemy, 瞠 w zwi頊ku z realizacj umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. "Partnerstwo dla sukcesu spo貫czno - zawodowego mieszka鎍闚 powiatu p這ckiego",”, O priorytetowa IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem, Dzia豉nie 9.1 Aktywizacja spo貫czno - zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P這cku (Partner Wiod帷y w Projekcie) wraz z Gminnym O鈔odkiem Pomocy Spo貫cznej w Bielsku (Partner nr 1 w Projekcie) oraz Gminnym O鈔odkiem Pomocy Spo貫cznej w Bulkowie (Partner nr 2 w Projekcie) w okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. planuje przeprowadzenie rekrutacji uczestnik闚 do II edycji projektu.

Uczestnikami w projekcie mog by:

 1. Po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P這cku (Partnera Wiod帷ego): 15 os鏏 przebywaj帷ych w pieczy zast瘼czej lub opuszczaj帷ych piecz zast瘼cz oraz 10 os鏏 z niepe軟osprawno軼i z terenu powiatu p這ckiego.
 2. Po stronie Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Bielsku (Partnera nr 1): 10 os鏏 w wieku aktywno軼i zawodowej korzystaj帷ych z pomocy Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Bielsku, w tym 2 osoby z niepe軟osprawno軼i.
 3. Po stronie Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Bulkowie (Partnera nr 2): 10 os鏏 w wieku aktywno軼i zawodowej korzystaj帷ych z pomocy Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Bulkowie, w tym 2 osoby z niepe軟osprawno軼i.

Grupy os鏏, do kt鏎ych kierowane jest wsparcie:

 1. osoby korzystaj帷e ze 鈍iadcze z pomocy spo貫cznej zgodnie z ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo貫cznej lub kwalifikuj帷e si do obj璚ia wsparciem pomocy spo貫cznej tj. spe軟iaj帷e co najmniej jedn z przes豉nek okre郵onych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo貫cznej;
 2. osoby z niepe軟osprawno軼i;
 3. osoby korzystaj帷e z PO P.

Preferowane do obj璚ia wsparciem w ramach projektu s osoby z jednej lub kilku z ni瞠j wymienionych grup:

 1. Osoby do鈍iadczaj帷e wielokrotnego wykluczenia;
 2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe軟osprawno軼i;
 3. Osoby z niepe軟osprawno軼i sprz篹on oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepe軟osprawno軼i intelektualn i osoby z ca這軼iowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Rekrutacja odb璠zie si:

Zapraszamy potencjalnych kandydat闚 na uczestnik闚 projektu do udzia逝 w projekcie i mo磧iwo軼i skorzystania z form wsparcia w ramach projektu takich jak:

 1. Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestnik闚, kontrakt socjalny, 軼ie磬a reintegracji.
 2. Warsztaty z zakresu kszta速owania aktywnej i odpowiedzialnej postawy 篡ciowej oraz treningu ekonomicznego.
 3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 5. Piknik integracyjny.
 6. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.

Okres realizacji II edycji projektu: od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Wi璚ej informacji dotycz帷ych projektu oraz rekrutacji mo積a uzyska w:

03.12.2020

Projekt wsp馧finansowany z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie w陰czenia spo貫cznego i walka z ub鏀twem, Dzia豉nie 9.1 Aktywizacja spo貫czno-zawodowa os鏏 wykluczonych i przeciwdzia豉nie wykluczeniu spo貫cznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w P這cku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w P這cku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urz璠u Pracy w P這cku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdra瘸nia Program闚 Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Spo貫cznej Powiatu P這ckiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***