Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności EFS - 2011 r.

IV rok realizacji projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” zakończony!

PCPR w Płocku zakończyło realizację projektu 16 grudnia Konferencją podsumowującą. Na Konferencji w Zajeździe "Pod Szczęśliwą Gwiazdą" zgromadzili się: Wicestarosta Jan Ciastek, Członek Zarządu Lech Dąbrowski, Kierownik MJWPU Oddział w Płocku Aneta Uchwał, Dyrektorzy DPS-ów: Barbara Stańska - Mackiewicz, Sylwia Stanisławska, Iwona Paradowska- Olkowska, Dariusz Boszko, Marek Pietrzak; przedstawiciele rodzin zastępczych z terenu powiatu i uczestnicy projektu: osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo ze względu an opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, pełnoletni wychowankowie zastępczych form opieki.

Dyrektor PCPR Małgorzata Lewandowska przedstawiła tegoroczną realizację projektu oraz przekazała zgromadzonym życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Wicestarosta Płocki również złożył życzenia świąteczne i zapewnił wszystkich zgromadzonych, że mimo zmniejszających się z roku na rok środków finansowych projekt systemowy realizowany przez PCPR nadal może liczyć na poparcie u Zarządu Powiatu Płockiego.

Zastępca Dyrektora a jednocześnie Koordynator projektu Stanisław Wojtiuk podzielił się z zebranymi swoimi wrażeniami z realizacji projektu i przyłączył się do życzeń świątecznych.

O swoich wrażeniach i efektach projektu opowiedzieli również uczestnicy, dziękując za możliwość skorzystania z takiego wsparcia i wyrażając nadzieję, na to że w przyszłości będą mogli ponownie wziąć udział w podobnych projektach PCPR-u.

Spotkanie zakończył występ wokalny niewidomej Patrycji Malinowskiej, oraz wspólne kolędowanie i uroczysty obiad.

Zdjęcia z konferencji podsumowującej IV rok realizacji projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” można obejrzeć w galerii EFS.

22.12.2011


Warsztaty Fotograficzne dla uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim”

W ramach warsztatów z autoprezentacji 13 grudnia w budynku Starostwa Powiatowego odbyły się Warsztaty Fotograficzne. Uczestnicy - osoby niepełnosprawne i nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem - poznali podstawy fotografii oraz dowiedzieli się m.in. jak edytować zdjęcie w programach komputerowych i jak przygotować je do wywołania. Nabytą wiedzę będą mogli wykorzystać zarówno w życiu prywatnym i zawodowym. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik wykonał własnoręcznie pamiątkowy album z udziału w projekcie.

Zdjęcia z Warsztatów Fotograficznych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” w galerii EFS

22.12.2011


Warsztaty z autoprezentacji

Głównym celem autoprezentacji jest spowodowanie, by inni postrzegali nas w pozytywny sposób. Jeżeli wywrzemy na ludziach pozytywne wrażenie w czasie pierwszego spotkania, to wydamy im się na pewno bardziej kompetentni i atrakcyjni. Możemy o to zadbać troszcząc się o swój wygląd zewnętrzny jak również o zachowanie, sposób mówienia, itp. Jest to bardzo ważne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Warsztaty z autoprezentacji zorganizowane w ramach projektu przez PCPR w dniach 26-27 listopada, miały na celu wzbogacenie wiedzy uczestników na tematy związane z autoprezentacją oraz zdobycie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Więcej informacji o warsztatach z autoprezentacji

01.12.2011


Wróciliśmy z dwudniowej wycieczki do Torunia i Golubia-Dobrzynia!

Zmęczeni ale bardzo zadowoleni wróciliśmy z dwudniowego wyjazdu połączonego z warsztatem psychologicznym. W weekend 15 i 16 października zwiedzaliśmy Toruń i Zamek Golubski oraz odbyliśmy warsztaty z psychologiem. Uczestnikami wyjazdu były osoby niepełnosprawne oraz matki nieaktywne zawodowo z niepełnosprawnymi dziećmi.

Więcej informacji o dwudniowej wycieczce do Torunia i Golubia-Dobrzynia

18.10.2011


Czwarty Środowiskowy Piknik Integracyjny zakończony sukcesem!

Środowiskowy Piknik Integracyjny jest stałym elementem projektu systemowego „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z EFS oraz budżetu Powiatu Płockiego, realizowanego od 2008 roku. Piknik skierowany jest do osób niepełnosprawnych, pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki oraz całego otoczenia tych osób - rodziny, przyjaciół, sąsiadów, itp. Już drugi rok z rzędu piknik zorganizowany został w Bielsku, przy pomocy pana Józefa Rokosz - Wójta Gminy Bielsk.

Więcej informacji o czwartym Środowiskowym Pikniku Integracyjnym.

15.09.2011


Nasze rodziny zastępcze objęte szczególną opieką

W Ośrodku Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku "12 DĘBÓW" w Zaździerzu w gminie Łąck przez dwa dni (28 i 29 czerwca) szkoleni byli rodzice z zawodowych rodzin zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Nowym Bronowie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie płockim" i miał formę warsztatów połączonych z integracją i rekreacją.

Zajęcia prowadzone były w 3 grupach: "rodziny zawodowe", "dzieci 8-13 lat", dzieci 14-18 lat". Przez dwa dni Rodzice pracowali wspólnie z panią psycholog nad tematami dotyczącymi rodzin zrekonstruowanych, problemów wychowawczych, przemocy wobec dzieci, efektywnej komunikacji, wypalenia zawodowego itp. Druga grupa - dzieci w wieku 8-13 lat - uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez panią pedagog w zakresie określania mocnych i słabych stron, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie z lękiem i stresem, asertywności, komunikacji interpersonalnej itp. Natomiast grupa nastolatków w wieku 14- 18 lat miała zajęcia z panią psycholog w zakresie samopoznania, wzmocnienia poczucia własnej wartości,. rozwinięcia umiejętności prospołecznych, itp.

Organizatorzy zapewnili pełne wyżywienie, przerwy kawowe, oraz nocleg. Pierwszego dnia pobytu wieczorem odbył się integracyjny grill z zabawą taneczną. Ponadto uczestnicy mogli korzystać z basenu, bilardu, piłkarzyków, oraz pięknego terenu wokół ośrodka i świeżego powietrza lasu. Szkolenie okazało się nie tylko świetną okazją do poszerzenia wiedzy, podzielenia się doświadczeniami, ale również do integracji i lepszego poznania się rodzin.

Zdjęcia ze szkolenia rodziców z zawodowych rodzin zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka Zdjęcia można obejrzeć w galerii EFS.

05.07.2011

Integrujemy aktywnie!

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” mają na celu nie tylko wsparcie psychologiczne i zawodowe uczestników, ale również ich integrację, która zapobiega wykluczeniu społecznemu.

Żadnego z tych elementów nie zabrakło na dwudniowych warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

Więcej informacji o dwudniowych warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym

13.06.2011


Informacja na temat planowanej realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w powiecie płockim” w 2011 roku

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ponownie przystępuje do realizacji projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Powiatu Płockiego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku, ostateczny termin składania wniosków mija 15 marca. Projekt ten jest elementem działania priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Więcej informacji o planowanej realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w powiecie płockim”

09.03.2011

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***