Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności EFS - 2012 r.

Realizacja projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” zakończona!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zakończyło 12 grudnia 2012 roku V rok realizacji projektu. W sali konferencyjno-szkoleniowej „Amore” zorganizowano Konferencję podsumowującą realizację projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

Więcej informacji o realizacji projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim”

17.12.2012


Warsztaty z autoprezentacji dla osób niepełnosprawnych

W dniach 23-24 listopada 2012r. niepełnosprawni uczestnicy projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz ze swoimi opiekunami wzięli udział w warsztatach z autoprezentacji zorganizowanych w Domu Zdrowia „Lila” w Ciechocinku.

Więcej informacji o warsztatach z autoprezentacji dla osób niepełnosprawnych

28.11.2012


Turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu

Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Szpital-Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu było w dniach 18 - 31 sierpnia 2012 r. organizatorem czternastodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 68 osób, w tym 46 osób niepełnosprawnych i 22 opiekunów -Beneficjentów Projektu.

Głównym celem turnusu rehabilitacyjnego była poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników projektu.

Więcej informacji o turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu

19.11.2012


Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych

W ramach projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” w dniach 29-30 września 2012 r. zorganizowano dla 68 osób, niepełnosprawnych uczestników projektu oraz ich opiekunów, wyjazd połączony z warsztatem podstawowych kompetencji społecznych. Warsztat odbył się w Hotelu „Monet” w Łysomicach koło Torunia.

Więcej informacji o warsztatach podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych

19.11.2012


Konferencja dla rodzin zastępczych

W dniu 25 października 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało Konferencję dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji była pomoc w rozwiazywaniu problemów, jakie napotykają wszyscy ci, którzy pełnią funkcję rodzin zastępczych.

Więcej informacji o konferencji dla rodzin zastępczych

30.10.2012


Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych

W dniach 17 - 18 października 2012 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało dwudniowy wyjazd do Warszawy połączony z warsztatem z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych w ramach Projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztat przeznaczony był dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki oraz osób niepełnosprawnych korzystających w ramach projektu z kursów podnoszących kwalifikacje.

Więcej informacji o warsztatach z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych

29.10.2012


Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji

W dniach 24-25.09.2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało w Uniejowie, w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wyjazdowe warsztaty z autoprezentacji, wsparcia oraz aktywizacji pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki i rodzin zastępczych.

Celem warsztatów, przeprowadzonych przez psychologów oraz specjalistkę ds. autoprezentacji, było przekazanie uczestnikom wiedzy związanej z autoprezentacją, czyli sposobem, w jaki człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne wyraża kim jest, albo za kogo chciałby być uważany.

Tematyka warsztatów obejmowała kwestie związane z savoir - vivre oraz wizażem. Na zajęciach omówiono wiele zagadnień m.in.: przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej i zachowanie w trakcie jej prowadzenia z potencjalnym pracodawcą, etykietę przyjmowania gości, komunikację międzyludzką, makijaż i dbanie o skórę; itp.

Liczne ćwiczenia praktyczne uświadomiły uczestnikom, że troszcząc się o swój wygląd zewnętrzny oraz zachowanie i sposób mówienia sprawiamy, że w życiu prywatnym, jak i zawodowym jesteśmy odbierani jako osoby pewne siebie, kompetentne i atrakcyjne, co wpływa także na nasze postrzeganie świata zewnętrznego, które staje się pozytywne. Ponadto, ćwiczenia ukazały to, jak duży wpływ na kontakt z drugim człowiekiem ma autoprezentacja oraz jak bardzo jest przydatna w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Poza warsztatami organizatorzy zapewnili uczestnikom atrakcje - wizyty: na uniejowskim Zamku Arcybiskupów, w Zagrodzie Młynarskiej, w średniowiecznym Kasztelu Rycerskim oraz pobyt w kompleksie termalno- basenowym Termy Uniejów.

Okoliczne malownicze tereny i piękna nadwarciańska przyroda stworzyły znakomite warunki dla aktywnej integracji uczestników projektu.

Zdjęcia z warsztatów z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacjigalerii EFS.

02.10.2012


Piknik Integracyjny w Bielsku

W niedzielę 9 września 2012 roku w Bielsku odbył się po raz kolejny Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych i rodzin zastępczych.

Piknik został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z budżetu Powiatu Płockiego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pan Michał Boszko - Starosta Płocki objął piknik honorowym patronatem. Piknik rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych w kościele pw. Jana Chrzciciela w Bielsku. Po mszy św. zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku.

Część oficjalną otworzyli: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Pani Małgorzata Lewandowska oraz Wójt Gminy Bielsk Pan Józef Jerzy Rozkosz. Wystąpił również w imieniu Starosty Płockiego członek Zarządu Powiatu - Pan Lech Dąbrowski. Dyrektor PCPR zachęcała do korzystania z wszelkich form wsparcia organizowanych w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym oraz do wspaniałej zabawy.

Część artystyczną rozpoczął występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku pod batutą kapelmistrza Jana Wojtasa. Gwiazdą pikniku był IVAN KOMARENKO, wystąpili również: grupa cygańska „ROMEN”, Zespół „HOLIDAY”, Zespół pieśni i Tańca „Wisła”, solistki: Patrycja Malinowska, Ewelina Lewandowska i Paulina Mikos. Nie zabrakło również elementów humoru, który zaprezentowali artyści z Zespołu „Mucha” funkcjonującym w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Wystąpił również nowopowstały przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku Zespół Pieśni i Tańca „Folklor”. W zespole tańczy i śpiewa młodzież z terenu gminy Bielsk, był to ich drugi występ.

Nad bezpieczeństwem uczestników od strony medycznej czuwała Maltańska Służba Medyczna a Polski Czerwony Krzyż w Płocku zaprezentował udzielanie pierwszej pomocy medycznej na fantomach i sposób kontaktowania się ze służbami ratowniczymi celem wezwania pomocy. Ponadto czynne były punkty informacyjne: KRUS, PUP w Płocku, WUP Filia w Płocku. Domy pomocy społecznej z terenu powiatu wystawiły wyroby rękodzieła swoich podopiecznych. Poza tym czynne były również inne kiermasze.

Nie zabrakło także dobrego jedzenia oraz atrakcji dla dzieci: organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom ciepły posiłek, natomiast dzieci mogły skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni.

Zdjęcia z Pikniku Integracyjnego w Bielsku w galerii EFS.

13.09.2012


Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia

Dnia 30 sierpnia 2012 roku na terenie płockiego MOSiR-u przy placu Dąbrowskiego odbył się Piknik Integracyjny połączony z warsztatem psychologicznym w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Celem imprezy była aktywizacja i integracja rodzin zastępczych oraz ich otoczenia, beneficjentów projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

W Pikniku wzięło udział 80 osób.

Organizatorzy zapewnili przybyłym gościom doskonałą zabawę i wypełnili czas pikniku grami, zabawami i konkursami nie tylko dla najmłodszych jego uczestników.

Program pikniku przewidywał m.in.:

Po wspólnych grach i zabawach na wszystkich zaproszonych gości czekał smaczny poczęstunek.

Zdjęcia z Pikniku Integracyjnego dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia w galerii EFS.

31.08.2012


Warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla rodzin zastępczych oraz wychowanków tych rodzin

W dniach 21-22 lipca 2012 roku w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie odbyły się warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologami i pedagogiem. Uczestnikami warsztatów były rodziny zstępcze zagrożone wykluczeniem społecznym oraz wychowankowie tych rodzin, łącznie wzięło w nich udział 60 osób.

Więcej informacji o warsztatach z psychologiem i pedagogiem dla rodzin zastępczych oraz wychowanków tych rodzin

26.07.2012


Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym dla beneficjentów projektu

Celem realizowanego projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie zawodowe i psychologiczne beneficjentów projektu.

Więcej informacji o warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym dla beneficjentów projektu.

18.07.2012


Forum - prawa i obowiązki rodzin zastępczych

3 lipca 2012 roku zorganizowano - w ramach Programu Aktywności Lokalnej - Forum dotyczące praw i obowiązków rodzin zastępczych i ich otoczenia.

Szkolenie połączone z panelem dyskusyjnym skierowane było do:

Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień związanych z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na spotkanie zaproszono specjalistę z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, aby optymalnie przybliżyć zagadnienia i wspomóc w rozwiązywaniu trudnych spraw dotyczących realizacji zadań wynikających z cytowanej Ustawy.

Zdjęcia z warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym dla beneficjentów projektu w galeriiEFS.

10.07.2012

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***