Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności EFS - 2013 r.

Konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

6 grudnia 2013 roku zakończyliśmy VI edycję realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”. Konferencja podsumowująca odbyła się w sali konferencyjno-szkoleniowej „Amore” w Płocku. Zaproszonymi gośćmi byli wszyscy Beneficjenci, którzy przez cały rok towarzyszyli nam w realizacji zadań projektu.

Więcej informacji o zakończeniu szóstej edycji projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”

11.12.2013


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe”.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 6 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Więcej informacji o konkursie na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PDF - 186 KB)

09.12.2013


Konferencja dla rodzin zastępczych „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”

18 października 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało Konferencję dla rodzin zastępczych w ramach projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji była profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o konferencji dla rodzin zastępczych i zdjęcia

21.11.2013


Warsztaty z autoprezentacji dla osób niepełnosprawnych

W dniach 20-21 września 2013 r. 56 osób niepełnosprawnych z 20 opiekunami wzięło udział w warsztatach z autoprezentacji w Łysomicach koło Torunia. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas warsztatów 76 osób skorzystało z praktycznych porad i zajęć teoretycznych, które prowadzili wykwalifikowani trenerzy z wieloletnim doświadczeniem.

Uczestnicy przyswajali wiedzę dotyczącą podstawowych zasad dobrych manier, etykiety, istniejących zwyczajów, ceremonii towarzyskiej, reguł grzecznościowych, a także dbania o swój wizerunek.

Ponadto mogli skorzystać z porad prawnika, który drugiego dnia warsztatów poprowadził wykład z zakresu praw osób niepełnosprawnych.

Atrakcje w tegorocznej edycji warsztatów stanowiła uroczysta kolacja, podczas której wszyscy sprawdzili praktyczną wiedzę z savoir vivre, oraz pokaz historycznego wypieku pierników w Muzeum Piernika w Toruniu. Oczywiście nie zabrakło też spaceru po urokliwej i klimatycznej Starówce Torunia.

Zdjęcia z warsztatów w Łysomicach w Galerii EFS.

25.09.2013


Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w dniach 17-18 września 2013 r. zorganizowało dwudniowy wyjazd do Torunia połączony z warsztatem z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych w ramach projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W warsztatach udział wzięło 15 pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki.

Zajęcia prowadzili:

Każdy z wykładów składał się z części teoretycznej i praktycznej, dzięki czemu uczestnicy aktywnie brali udział w szkoleniach. Podczas dwudniowego pobytu w Toruniu organizatorzy zapewnili także uczestnikom projektu atrakcje w postaci zwiedzania Starego Miasta, wizyty w Muzeum Piernika oraz seansu pn.: „Lato pod gwiazdami” w Planetarium.

Zdjęcia z warsztatów w Toruniu w Galerii EFS.

25.09.2013


Środowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku z udziałem Władz Gminy Bielsk oraz Radnych Powiatu Płockiego 8 września 2013 roku zorganizowało Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych.

Więcej informacji o Środowiskowym Pikniku Integracyjnym w Bielsku

12.09.2013


Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia

30 sierpnia 2013 roku na terenie Centrum Konferencyjnego nad Wisłą "Naftoremont" odbył się piknik integracyjny połączony z warsztatem psychoedukacyjnym dla rodzin zastępczych i ich otoczenia w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Celem imprezy była aktywizacja i integracja beneficjentów projektu "Aktywna integracja w powiecie płockim".

Więcej informacji o pikniku integracyjnym dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia

06.09.2013


Turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu

W dniach 6-19 lipca 2013 r. w Pomorskim Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Szpitalu-Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu odbył się czternastodniowy turnus rehabilitacyjny dla 76 osób, w tym 56 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów- uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Więcej informacji o turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu

25.07.2013


Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych dla rodzin zastępczych i ich otoczenia

W dniach 1-2 lipca 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zrealizowało kolejne zadanie projektu pn.: "Aktywna integracja w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych, które w tym roku odbyły się w Słonecznej Farmie Zdrowia i Urody w Budach Lucieńskich k. Gostynina.

Więcej informacji o warsztatach z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych dla rodzin zastępczych i ich otoczenia

04.07.2013


Forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych” połączone ze szkoleniem pn. „Dziecko krzywdzone”

13 czerwca 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało - w ramach Programu Aktywności Lokalnej - Forum dotyczące praw i obowiązków rodzin zastępczych i ich otoczenia ze szkoleniem pn.: „Dziecko krzywdzone”.

Szkolenie skierowane było do rodzin zastępczych oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Więcej informacji o forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych” połączone ze szkoleniem pn. „Dziecko krzywdzone”

19.06.2013


Wyjazd połączony z warsztatami podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych

W dniach 14-15 czerwca 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało dla 76 osób, uczestników projektu oraz ich opiekunów, wyjazd połączony z warsztatami podstawowych kompetencji społecznych. Warsztaty przeprowadzono w ramach projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim" w Łysomicach koło Torunia.

Więcej informacji o wyjeździe połączonym z warsztatami podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych

19.06.2013


Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w dniach 3-4.06.2013 r. zorganizowało w ramach projektu w Hotelu Mazowsze w miejscowości Otrębusy warsztaty z autoprezentacji, wsparcia oraz aktywizacji pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki i rodzin zastępczych.

Więcej informacji o warsztatach z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji

11.06.2013


Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym dla Beneficjentów projektu

Aktywną integrację w powiecie płockim rozpoczęto, kolejny już raz, od zorganizowania dla uczestników projektu wsparcia zawodowego i psychologicznego na warsztatach wyjazdowych, które w tym roku odbyły się dla dwóch grup - w Ciechocinku oraz w Łysomicach k. Torunia.

Więcej informacji o warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym dla Beneficjentów projektu

07.06.2013

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***