Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności EFS - 2014 r.

Kronika projektu systemowego „Aktywna integracja w Powiecie Płockim”

Do pobrania:

Prezentacja (PPSX - 27,1 MB)

Prezentacja - wersja tekstowa (DOCX - 137 KB)

12.12.2014


Siódma edycja projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” zakończona!

5 grudnia 2014 roku w Hotelu Tumskim w Płocku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim”. W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku po raz ostatni przystąpiło do realizacji projektu w 7-letniej perspektywie finansowej planowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Więcej informacji o konferencji podsumowującej realizację projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim”

09.12.2014


Konferencja dla rodzin zastępczych „Więzi emocjonalne w rodzinie zastępczej”

20 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się konferencja dla rodzin zastępczych z terenu powiatu płockiego o tematyce: "Więzi emocjonalne w rodzinie zastępczej", która została zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

Więcej informacji o konferencji dla rodzin zastępczych „Więzi emocjonalne w rodzinie zastępczej”

21.11.2014


Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych

W dniach 04-05 listopada 2014 r. w Uzdrowisku Termalnym Uniejów - Medical Spa Hotel Lawendowe Termy odbyły się dwudniowe warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”. Warsztaty zorganizowano dla 15 pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki.

Więcej informacji o warsztatach w Uniejowie

06.11.2014


Warsztaty z autoprezentacji oraz wsparcia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych uczestników projektu

W dniach 26-29.09.2014 r. w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „ZAMEK” - Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim odbyły się szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i budowania pewności siebie. Warsztaty przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

Więcej informacji o warsztatach w Lidzbarku Warmińskim

01.10.2014


Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się

14 września 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wspólnie z Włodarzami Gminy Bielsk zorganizowało siódmy środowiskowy piknik integracyjny, który po raz piąty odbył się w Bielsku. Piknik przeznaczony był dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych.

Impreza odbyła się w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z budżetu Powiatu Płockiego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o Środowiskowym Pikniku Integracyjnym w Bielsku

17.09.2014


Turnus rehabilitacyjny w Darłowie

W dniach 17-31 sierpnia 2014 r. w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym PIRAMIDA I w Darłowie odbył się czternastodniowy turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych - uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

Organizatorem turnusu był Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Katowicach, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w lipcu 2014 r. Turnus był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji o turnusie rehabilitacyjnym w Darłowie

12.09.2014


Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji

W dniach 06-07.09.2014 r. w Hotelu-Karczmie MAZOWSZE w miejscowości Otrębusy odbyły się warsztaty z autoprezentacji, wsparcia oraz aktywizacji pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki i rodzin zastępczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało warsztaty w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

Więcej informacji o warsztatach z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji

11.09.2014


Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia

27 sierpnia 2014 roku na terenie „Zielonego ogródka” przy Sali Sportowej Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku odbył się piknik integracyjny połączony z warsztatem psychoedukacyjnym dla rodzin zastępczych i ich otoczenia w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

Więcej informacji o Pikniku Integracyjnyu dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia

11.09.2014


Środowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku już 14 września 2014 roku

Plakat zapraszający na Środowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku

Wersja tekstowa plakatu zapraszającego na Środowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku (DOCX - 22 KB)

04.09.2014


Forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych”

Forum połączone z konferencją dotyczącą szkód zdrowotnych, trudności szkolnych i wychowawczych u dzieci matek pijących alkohol w ciąży.

10 lipca 2014 roku w Hotelu Herman w Płocku odbyło się forum zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dla rodzin zastępczych - uczestników projektu - i otoczenia w ramach Programu Aktywności Lokalnej oraz projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem forum, podobnie jak w latach ubiegłych, było poszerzanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków rodzin zastępczych, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tegoroczna edycja została rozszerzona o konferencję dotyczącą problemów zdrowia, edukacji, wychowania, resocjalizacji i usamodzielniania dzieci matek pijących alkohol w ciąży.

Więcej informacji o forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych”

16.07.2014


Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych

W dniach 05-06 lipca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało warsztaty podstawowych kompetencji społecznych w ramach projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia warsztatowe odbyły się w Ciechocinku w hotelu Łazienki II.

Więcej informacji o warsztatach podstawowych kompetencji społecznych w Ciechocinku

16.07.2014


Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym

W dniach 28-29 czerwca 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zrealizowało kolejne zadanie projektu pn.: "Aktywna integracja w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych, które w tym roku odbyły się w Ośrodku Szkoleniowym w Cierszewie.

Warsztaty prowadzili psychologowie i pedagodzy z I Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ąę” w Płocku.

Więcej informacji o warsztatach z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym w Cierszewie

08.07.2014


Warsztaty w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem

W dniach 31.05.-01.06.2014 r. oraz 07-08.06.2014 r. w Hotelu Austeria w Ciechocinku odbyły się warsztaty z zakresu wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem w ramach projektu pn.: "Aktywna integracja w powiecie płockim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej informacji o warsztatach w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem w Ciechocinku

11.06.2014


Szczęśliwa siódemka na zakończenie

W styczniu 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku po raz siódmy rozpoczęło realizację projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII PO KL, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, p.n.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”. Jednocześnie rok 2014 jest ostatnim rokiem realizacji projektu systemowego przez PCPR w Płocku.

Rekrutacja uczestników, przeprowadzona przez zespół projektowy, odbyła się na przełomie stycznia i lutego 2014 roku. W jej wyniku wyłoniono 89 uczestników - beneficjentów projektu:

Więcej informacji o rekrutacji do projektu EFS w 2014 r.

17.04.2014


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 31 marca do 30 kwietnia 2014 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe”.

Szczegółowe informacje o naborze (Plik DOCX - 117 KB)

Szczegółowe informacje o naborze (Plik PDF - 181 KB)

31.03.2014


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 10 stycznia do 10 lutego 2014 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe”.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII (DOCX 78 KB)

10.01.2014


Szósta edycja projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” zakończona!

Kronika projektu EFS „Aktywna integracja w powiecie płockim„ za 2013

Kronika EFS 2013 r. (PPSX 14,2 MB)

03.01.2014

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***