Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności EFS - 2017 r.

Wyjazd integracyjno-usprawniający połączony z warsztatami na temat zdrowego stylu życia i asertywności dla uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

W ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniach od 27 listopada 2017 r. do 03 grudnia 2017 r. 15 uczestników z niepełnosprawnością z 10 opiekunami brało udział w wyjeździe integracyjno-usprawniającym połączonym z warsztatami na temat zdrowego stylu życia i asertywności. Pobyt odbył się w Ośrodku Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku „12 DĘBÓW” w Zaździerzu.

Więcej informacji z wyjazdu integracyjno-usprawniającego połączonego z warsztatami na temat zdrowego stylu życia i asertywności.

06.12.2017


Trening umiejętności komunikacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

W ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla jego uczestników i uczestniczek zorganizowano trening umiejętności komunikacyjnych.

Więcej informacji o treningach umiejętności komunikacyjnych.

27.10.2017


Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

W ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla jego uczestników i uczestniczek zorganizowano kolejne z zadań wyjazdowych - Warsztaty z autoprezentacji.

W dniach 14-15 września 2017 r. warsztaty zorganizowano dla 15 osób z niepełnosprawnością i 10 opiekunów osób niepełnosprawnych. Natomiast w terminie 21 - 22 września 2017 r. uczestnikami warsztatów było 30 osób, wychowankowie i wychowanki przebywający w pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę zastępczą w wieku 15 - 25 lat.

Więcej informacji o warsztatach z autoprezentacji.

28.09.2017


Piknik integracyjny

27 czerwca 2017 roku na terenie Centrum Konferencyjnego nad Wisłą w Płocku odbył się piknik integracyjny dla 30 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą oraz 15 osób z niepełnosprawnością z otoczeniem. Piknik zorganizowano w ramach zadań Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o pikniku integracyjnym.

28.06.2017


„Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla osób z niepełnosprawnością

W dniach 22-23 maja 2017 r. przeprowadzono drugi etap „Warsztatów podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe”, które tym razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało dla 15 osób z niepełnosprawnością i 10 opiekunów w ramach Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”.

Więcej informacji o warsztatach podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe dla osób z niepełnosprawnością.

29.05.2017


Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - zaczynamy!

W dniach 11 - 12 maja 2017 r. został przeprowadzony warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach realizowanego Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX” Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe skierowany był do wychowanków zastępczych form opieki - w dwóch grupach wiekowych:

Więcej informacji o warsztacie podnoszącym kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach realizowanego projektu.

16.05.2017


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmiana ogłoszenia (13.04.2017)

Zmiany dotyczą obu części zamówienia (aktualna treść ogłoszenia w załączniku: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO usługi hotelarskie):

  1. Usługi muszą być świadczone w miejscowości poza granicami miasta Płocka, oddalonej od siedziby zamawiającego minimum 30 km do około 100 km na terenie województwa mazowieckiego - miejscowość położona w odległości nie mniejszej niż 30 km i nie większej niż 100 km,
  2. Hotel/obiekt, w którym oferowane będą noclegi, sale wykładowe (konferencyjne/warsztatowe) i posiłki (wyżywienie) musi posiadać formalną kategorię min. 3 „gwiazdek” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz.169 z późn. zm.),
  3. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.

Treść zaproszenia do składania ofert (PDF - 530 KB)

Załączniki do zapytania ofertowego (DOCX - 702 KB)

Odpowiedź na pytania wykonawców (2017-04-07) (PDF - 289 KB)

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO usługi hotelarskie (2017-04-13) (PDF - 537 KB)

05.04.2017


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiat Płocki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: Wybór wykonawców świadczących usługi psychologiczne i doradztwa zawodowego w celu przeprowadzenia „Warsztatów podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zaproszenia do składania ofert (PDF - 472 KB)

Załączniki do zapytania ofertowego (DOCX - 706 KB)

27.03.2017


Plakat nr 1 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu nr 1 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim (DOCX - 60 KB)

Plakat nr 2 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu nr 2 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim (DOCX - 67 KB)

19.01.2017


Plakat nr 1 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu nr 1 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim (DOCX - 60 KB)

Plakat nr 2 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu nr 2 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim (DOCX - 67 KB)

19.01.2017


Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***