Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - zaczynamy!

W dniach 11 - 12 maja 2017 r. został przeprowadzony warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach realizowanego Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX” Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe skierowany był do wychowanków zastępczych form opieki - w dwóch grupach wiekowych:

Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone były w podziale na w/w grupy przez 2 psychologów i 2 doradców zawodowych. Warsztaty z psychologiem obejmowały m. in. komunikację interpersonalną, metody rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem, budowania prawidłowego obrazu własnej osoby jak również kształtowania umiejętności współdziałania w grupie. Warsztaty z doradcą zawodowym obejmowały pojęcia tj.: kompetencje zawodowe, analiza rynku pracy pod kątem poszukiwania zatrudnienia oraz metod poszukiwania zatrudnienia, naukę pisania CV i listu motywacyjnego. Ponadto podczas warsztatu został przeprowadzony test własnych kompetencji uczestników.

Zarówno podczas zajęć prowadzonych przez psychologów jak i doradców zawodowych uczestnicy zapoznali się z częścią teoretyczną omawianych zagadnień jak również uczestniczyli w przeprowadzanych ćwiczeniach, aby umiejętnie wykorzystać wiedzę w praktyce. Wszyscy uczestnicy wykazywali się wiedzą i aktywnością w wykonywaniu powierzonych im przez wykładowców zadań.

Ponadto uczestnicy warsztatu mieli możliwość zintegrowania się między sobą podczas wspólnie spożywanych posiłków oraz czasu wolnego, w ramach którego: wychowankowie rozgrywali mecz piłki nożnej na boisku sportowym obiektu w którym realizowany był warsztat, spacerowali po terenie obiektu i pobliskim lesie, korzystali z siłowni na świeżym powietrzu, jak również grali w bilard.

Więcej zdjęć z warsztatów w galerii EFS.

16.05.2017

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***