Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Warsztaty w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem

W dniach 31.05.-01.06.2014 r. oraz 07-08.06.2014 r. w Hotelu Austeria w Ciechocinku odbyły się warsztaty z zakresu wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem w ramach projektu pn.: "Aktywna integracja w powiecie płockim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W dniach 31.05.-01.06.2014 r. uczestnikami warsztatów były 33 osoby, w tym 18 osób z rodzin zastępczych, 10 wychowanków zastępczych form opieki oraz 5 osób niepełnosprawnych w ramach kontraktu socjalnego. Natomiast w terminie 07-08.06.2014 r. w warsztatach udział wzięły 73 osoby - 56 osób niepełnosprawnych oraz 17 opiekunów osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci projektu podczas dwóch dni pobytu w Ciechocinku uczestniczyli w warsztatach z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem, którzy prowadzili zajęcia teoretyczno-praktyczne związane z radzeniem sobie ze stresem, asertywnością, rozwijaniem umiejętności interpersonalnych, kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także umiejętności sporządzenia życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego i metod poszukiwania pracy.

W czasie wolnym od zajęć uczestnicy mogli się zintegrować biorąc udział w zwiedzaniu Ciechocinka oraz wieczorku tanecznym poprzedzonym uroczystą kolacją.

Zdjęcia z warsztatów (31.05 - 01.06.2014) w galerii EFS.

Zdjęcia z warsztatów (07-08.06.2014) w galerii EFS.

11.16.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Aktywna integracja w powiecie płockim”
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***