Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Konferencja dla rodzin zastępczych

W dniu 25 października 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało Konferencję dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji była pomoc w rozwiazywaniu problemów, jakie napotykają wszyscy ci, którzy pełnią funkcję rodzin zastępczych.

Na spotkanie zaproszono: Rodziny Zastępcze z terenu powiatu płockiego, Panią Krystynę Brudzyńską - Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego - Oddział Zamiejscowy w Płocku oraz Panią Danutę Lewicką - Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Nowym Bronowie.

Wizyta umożliwiła zebranym gościom zyskanie pomocnej wiedzy dzięki zaproszonym specjalistom: psychologa seksuologa, prawnika, pedagoga oraz logopedę.

Tematyka konferencji obejmowała:

W ramach spotkania przeprowadzono także obszerną część dyskusyjną, podczas której zgromadzeni goście mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu poruszonych zagadnień opiekuńczo-wychowawczych oraz prawnych.

Organizatorzy zadbali także o poczęstunek dla gości, który czekał na wszystkich uczestników po zakończeniu konferencji.

Więcej zdjęć w galerii EFS.

30.10.2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Aktywna integracja w powiecie płockim”
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***