Piątek, 29 maja 2020 r. Imieniny Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne w ramach projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 7 Projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w okresie od dnia 08 marca 2019 r. do dnia 19 marca 2019 r. dla 6 warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego zorganizowano „Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne”.

Zajęcia przeprowadzono w pomieszczeniach warsztatów terapii zajęciowej. Warsztaty skierowane były do 140 uczestników z 6 warsztatów terapii zajęciowej, w tym: 44 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, 25 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 15 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Mirosławiu, 18 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Koszelewie, 19 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie i 19 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Machcinie.

Celem warsztatów była aktywizacja i motywacja, co umożliwi uczestnikom poprawę sytuacji życiowej, w tym wejście na rynek pracy.

Uczestnicy pracowali z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy stosowali metody wykładu, dyskusji, ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Tematyka zajęć dotyczyła m.in.: zrozumienia warunków skutecznego motywowania siebie do pracy, nabycia wiedzy na temat mechanizmu powstawania motywacji, zdobycia umiejętności motywowania siebie.

Dla wszystkich uczestników zapewniono materiały szkoleniowe i catering podczas przerw w zajęciach.

Zdjęcia z warsztatów w galerii EFS.

29.03.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***