Poniedziałek, 19 października 2020 r. Imieniny Piotra, Pawła, Ziemowita

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Warsztaty z zakresu autoprezentacji w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 5 Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniach od 05 do 06 czerwca 2019 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie w gminie Brudzeń Duży zorganizowano Warsztaty z zakresu autoprezentacji dla 35 uczestników projektu tj. 20 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą i 15 osób z niepełnosprawnością. Ponadto uczestnikom podczas warsztatów towarzyszyło 6 opiekunów.

Celem warsztatów było:

Warsztaty przeprowadzili specjaliści z Poradni „ĄĘ” z Płocka. W ramach warsztatów uczestnikom zapewniono noclegi i wyżywienie, sale szkoleniowe, transport na warsztaty oraz materiały szkoleniowe.

Organizator zapewnił także czas na integrację uczestników, po zajęciach warsztatowych, w formie zabaw i gier zespołowych oraz przejażdżki bryczką, którym sprzyjała piękna słoneczna pogoda i malownicze otoczenie ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego położonego na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Skrwą Prawą.

Zdjęcia z warsztatów w galerii EFS.

07.06.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***