Sobota, 24 października 2020 r. Imieniny Marcina, Rafała, Arety

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 2 Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniach od 06 do 07 grudnia 2018 r. w Hotelu Kawallo w miejscowości Leonów w gminie Słubice zorganizowano warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe dla 35 uczestników projektu tj. 20 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą i 15 osób z niepełnosprawnością. Ponadto uczestnikom podczas warsztatów towarzyszyło 6 opiekunów.

Celem warsztatów było:

Warsztaty przeprowadzili specjaliści - psycholog i doradca zawodowy - z firmy Grupa CSW Delta Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Uczestnicy podczas warsztatów uczyli się poznawania własnego potencjału, słabych i mocnych stron, pracy nad zmianą, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Pogłębiali wiedzę o procesie uczenia się i określania priorytetów oraz uczyli się zasad pisania CV i listu motywacyjnego i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

W ramach warsztatów uczestnikom zapewniono noclegi z wyżywieniem, transport na warsztaty oraz materiały szkoleniowe.

Zdjęcia z warsztatów w galerii EFS.

11.12.2018

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***