Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Integrujemy aktywnie!

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” mają na celu nie tylko wsparcie psychologiczne i zawodowe uczestników, ale również ich integrację, która zapobiega wykluczeniu społecznemu.

Żadnego z tych elementów nie zabrakło na dwudniowych warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim”. W Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „MAZOWSZE” w Soczewce k/Płocka 7 i 8 czerwca br. doradca zawodowy Pani Iwona Świtalska i psycholog Pani Elżbieta Bentlewska - przeprowadziły warsztaty dotyczące analizy lokalnego rynku pracy, odkrywania własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych, metod poszukiwania pracy, zasad sporządzania życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego, analizy obrazu samego siebie w kategoriach mocnych i słabych stron, ustalenia celów rozwoju osobistego i zawodowego. Dodatkowo organizatorzy zapewnili konsultacje i wykłady z prawnikiem z zakresu praw osób niepełnosprawnych oraz innych kwestii prawnych interesujących uczestników spotkania.

Uczestnicy - osoby niepełnosprawne, osoby nieaktywne zawodowe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz wychowankowie zastępczych form opieki - mieli zapewnione dodatkowe zajęcia oraz liczne atrakcje. Pani Urszula Zadrożna - Masłowska - Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej, przybliżyła osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom zasady korzystania z warsztatów terapii zajęciowej oraz zasady umieszczania w domach pomocy społecznej. Następnie Pani Anna Lipińska - pracownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - przedstawiła zasady przyznawania dofinansowań z PFRON. Natomiast Pani Agnieszka Rzepecka - pracownik socjalny Działu Pomocy Rodzinie - zapoznała wychowanków z kolejnym z etapów projektu; omówiła kwestie dotyczące kursów zawodowych oraz zasady udzielania wsparcia na usamodzielnianie. Dodatkową atrakcją były warsztaty fotograficzne prowadzone pod kierownictwem Pani Anny Sobocińskiej - pracownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, która dodatkowo zajmuje się promocją projektu.

Uczestnicy bardzo szybko się zapoznali i zintegrowali, wymieniali własne doświadczenia, smutki i radości związane z niepełnosprawnością. Doskonałą okazją do integracji był grill połączony z zabawą taneczną zorganizowany wieczorem pierwszego dnia pobytu. Organizatorzy zapewnili bezpłatne wyżywienie, nocleg i dowóz do miejsca warsztatów.

Zdjęcia z dwudniowych warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym można obejrzeć w galerii EFS.

13.06.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Aktywna integracja w powiecie płockim”
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***