Wtorek, 22 września 2020 r. Imieniny Maurycego, Tomasza, Joachima

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Mapa serwisu

 Start

 Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne - archiwum 2017

  Zamówienia publiczne - archiwum 2014

  Zamówienia publiczne - archiwum 2013

  Zamówienia publiczne - archiwum 2012

  Zamówienia publiczne - archiwum 2011

 Do pobrania

 Kontakt

  Lokalizacja siedziby PCPR na mapie

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Deklaracja dostępności

 O PCPR

 Aktualności

  Uwaga! Rusza nabór wniosków na wózki elektryczne!!! Moduł I Obszar C zadanie 1

  „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”

  Warsztaty z zakresu autoprezentacji w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  Piknik integracyjny w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne w ramach projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

  Warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  Działanie integracyjne w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

  Szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  Szkolenie - warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla kandydatów na rodziny wspierające w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  „Panel konsultacyjno-doradczy”

  Wyjazd integracyjno-usprawniający połączony z warsztatami na temat zdrowego stylu życia i asertywności dla uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  Trening umiejętności komunikacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Piknik integracyjny

  „Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla osób z niepełnosprawnością

  Posiedzenie wyjazdowe Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

  Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - zaczynamy!

  Archiwum aktualności 2020 r.

  Archiwum aktualności 2019 r.

  Archiwum aktualności 2018 r.

  Spotkanie Inaugurujące kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych

  Archiwum aktualności 2017 r.

  Archiwum aktualności 2016 r.

  Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

  Archiwum aktualności 2015 r.

  „Świąteczne paczki” dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych

  Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych z powiatu płockiego

  Spotkanie seminaryjne w ramach specjalistycznego doradztwa

  Archiwum aktualności 2014 r.

  Archiwum aktualności 2013 r.

  Archiwum aktualności 2012 r.

  Archiwum aktualności 2011 r.

  Powiat Płocki - Samorząd Równych Szans!

 Akty prawne

 Programy PFRON

   Aktywny Samorząd

  Program wyrównywania różnic między regionami III

  Podległe placówki

  DPS w Brwilnie

  Galeria DPS w Brwilnie

  DPS w Goślicach

  Galeria DPS w Goślicach

  DPS w Koszelewie

  Galeria DPS w Koszelewie

  DPS w Nowym Miszewie

  Galeria DPS w Nowym Miszewie

  DPS w Wyszogrodzie

  Galeria DPS w Wyszogrodzie

  ŚDS w Wyszogrodzie

  Galeria ŚDS w Wyszogrodzie

  DPS w Zakrzewie

  Galeria DPS w Zakrzewie

  Placówka Opiekuńczo-Wychowacza typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie

  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszogrodzie

 Projekty EFS

 Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa  osób wykluczonych w powiecie płockim”

  O projekcie

  Prasa o projekcie EFS

  O projekcie EFS - archiwum 2014 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2013 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2012 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2011 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2010 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2009 r.

  Aktualności EFS

  Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - zaczynamy!

  Siódma edycja projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” zakończona!

  Archiwum aktualności EFS 2018 r.

  „Panel konsultacyjno-doradczy”

  Archiwum aktualności EFS 2017 r.

  Wyjazd integracyjno-usprawniający połączony z warsztatami na temat zdrowego stylu życia i asertywności dla uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Trening umiejętności komunikacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Piknik integracyjny

  „Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla osób z niepełnosprawnością

  Archiwum aktualności EFS 2014 r.

  Konferencja dla rodzin zastępczych „Więzi emocjonalne w rodzinie zastępczej”

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych

  Warsztaty z autoprezentacji oraz wsparcia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych uczestników projektu

  Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się

  Turnus rehabilitacyjny w Darłowie

  Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji

  Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia

  Forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych”

  Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym

  Warsztaty w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem

  Archiwum aktualności EFS 2013 r.

  Konferencja dla rodzin zastępczych „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”

  Środowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku

  Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia

  Turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych dla rodzin zastępczych i ich otoczenia

  Forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych” połączone ze szkoleniem pn. „Dziecko krzywdzone”

  Wyjazd połączony z warsztatami podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych

  Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji

  Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym dla Beneficjentów projektu

  Archiwum aktualności EFS 2012 r.

  Realizacja projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” zakończona!

  Warsztaty z autoprezentacji dla osób niepełnosprawnych

  Turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu

  Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych

  Konferencja dla rodzin zastępczych

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych

  Warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla rodzin zastępczych oraz wychowanków tych rodzin

 Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym dla beneficjentów projektu

  Archiwum aktualności EFS 2011 r.

  Warsztaty z autoprezentacji

  Wróciliśmy z dwudniowej wycieczki do Torunia i Golubia-Dobrzynia!

  Czwarty Środowiskowy Piknik Integracyjny zakończony sukcesem!

  Integrujemy aktywnie!

  Informacja na temat planowanej realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w powiecie płockim” w 2011 roku

  Archiwum aktualności EFS 2010 r.

  Beneficjenci EFS

  Beneficjenci EFS - archiwum

  Rekrutacja do projektu EFS

  Rekrutacja do projektu EFS - archiwum

  Galeria projektu EFS

  Archiwum galerii EFS - 2017 r.

  Trening umiejętności komunikacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - Paprotnia, październik 2017 r.

  Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - Warszawa, wrzesień 2017 r.

  Piknik integracyjny - Płock, 27 czerwca 2017 r.

  „Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla osób z niepełnosprawnością - 22-23 maja 2017 r.

  „Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla wychowanków zastępczych form opieki - 11-12 maja 2017 r.

  Archiwum galerii EFS - 2014 r.

  Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” - Płock, 05.12.2014

  Konferencja dla rodzin zastępczych „Więzi emocjonalne w rodzinie zastępczej” - Płock, 20.11.2014

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych - Uniejów, 4-5.11.2014

  Warsztaty z autoprezentacji oraz wsparcia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych uczestników projektu - Lidzbark Warmiński, 26-29.09.2014

  Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się - Bielsk, 14.09.2014

  Turnus rehabilitacyjny w Darłowie - 17-31.08.2014

  Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji - Otrębusy, 06-07.09.2014

  Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia - Płock, 27.08.2014

  Forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych” - Płock, 10.07.2014

  Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych - Ciechocinek, 5-6.07.2014

  Warsztaty w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem - Ciechocinek, 31.05 - 01.06.2014

  Warsztaty w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem - Ciechocinek, 07-08.06.2014

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym - Cierszewo, 28-29.06.2014

  Archiwum galerii EFS - 2013 r.

  Konferencja podsumowująca szóstą edycję projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” - Płock, 6 grudnia 2013 r.

  Warsztaty z autoprezentacji dla osób niepełnosprawnych - Łysomice, 20-21.09.2013

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych - Toruń, 7-18.09.2013

  Środowiskowy Piknik Integracyjny - Bielsk, 10.09.2013

  Piknik Integracyjny dla rodzin zastępczych i ich otoczenia - 30 sierpnia 2013 r.

  Turnus rehabilitacyjny - Jarosławiec, 6-19 lipca 2013 r.

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych dla rodzin zastępczych i ich otoczenia - Budy Lucieńskie, 1-2 lipca 2013 r.

  Forum "Prawa i obowiązki rodzin zastępczych" połączone ze szkoleniem pn. "Dziecko krzywdzone" - 13 czerwca 2013 r.

  Wyjazd połączony z warsztatami podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych - Łysomice, 14-15 czerwca 2013 r.

  Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji - Otrębusy, 3-4.06.2013 r.

  Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym w Łysomicach k. Torunia w dniach 25-26 maja 2013 r.

  Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym - Ciechocinek, 8-9 maja 2013 r.

  Archiwum galerii EFS - 2012 r.

  Archiwum galerii EFS - 2011 r.

  Archiwum galerii EFS - 2010 r.

  Archiwum galerii EFS - 2009 r.

 Projekt „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz  dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  O projekcie

  Aktualności EFS

  Wyjazd edukacyjno-integracyjny dla rodzin z terenu gminy Bulkowo w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej i Trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  Zakończenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

Szkolenie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  Beneficjenci EFS

  Rekrutacja do projektu EFS

  Rekrutacja do projektu EFS - archiwum

  Galeria projektu EFS

 Projekt „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

  O projekcie

  Aktualności

  Galeria projektu EFS

 Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  O projekcie

  Aktualności

  Rekrutacja do projektu

 Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

  O projekcie

  Aktualności

  Rekrutacja

 Projekt „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

  O projekcie

  Aktualności

  Rekrutacja

 Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej

  Kontakt i komunikaty

  Turnusy

  Bariery

  Zaopatrzenie

  Warsztaty terapii zajęciowej

  Sport, kultura, rekreacja i turystyka

  Orzecznictwo

  Orzecznictwo - Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  Orzecznictwo - Orzeczenia o niepełnosprawności

  Orzecznictwo - Legitymacje osoby niepełnosprawnej

  Orzecznictwo - Uprawnienia

  Pomoc instytucjonalna

 Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

  Kontakt, komunikaty i zadania działu

 Piecza zastępcza

  Bądź rodzicem zastępczym

  Formy pieczy zastępczej

  Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

  Świadczenia

 Interwencja kryzysowa i poradnictwo specjalistyczne>

  Poradnictwo specjalistyczne i komunikaty

  O przemocy w rodzinie

  Definicja przemocy w rodzinie

  Rodzaje przemocy

  Objawy stosowania przemocy w rodzinie

  Uwarunkowania stosowania przemocy

  Mity i stereotypy dotyczące przemocy

  Cykl przemocy

  Przemoc wobec dzieci

  Formy pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy domowej

  Polskie prawo o przemocy w rodzinie

 Ochrona danych osobowych

 Oferty pracy

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***