Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

O przemocy w rodzinie

Definicja przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste i powodujące cierpienie oraz szkodę.

Przemoc jest zjawiskiem społecznym. Nie ma żadnych granic, więc dotyczy szeroko rozumianego społeczeństwa: rodziny, instytucji, środowiska pracy. Przemoc wobec najbliższych związana jest ze zwykłym, codziennym przejawem funkcjonowania rodziny, a jej występowanie jest częste i na tyle powszechne, że zjawisko to jest aprobowane kulturowo, a ofiary przemocy pozostają z tym problemem same. Brak w nich siły, aby przerwać "koło" przemocy, przyzwyczajają się do istniejącego stanu rzeczy, aż w końcu zanika w nich nadzieja na zmianę swojego losu. Dość powszechne jest, iż ofiary przemocy nie mają wsparcia ze strony bliskich (rodziny, przyjaciół, znajomych) oraz brak im wiedzy na temat form pomocy i instytucji, które świadczą pomoc i wsparcie. Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie, czy uwłaczanie jego godności, bez względu na to, co zrobił czy powiedział. Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać, bić innych.

Jakimi prawidłami rządzi się przemoc?

W przemocy domowej najbardziej istotne jest demonstrowanie i wykorzystanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest: intencjonalna - jest zamierzonym celowym działaniem człowieka, jest nakierowana na kontrolowanie i podporządkowanie ofiary; odbywa się w warunkach nierównowagi sił - sprawca ma i wykorzystuje przewagę fizyczn ą, psychiczną, lub ekonomiczną nad ofiarą; prowadzi do naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary, powoduje cierpienie oraz naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.

W Polsce zjawisko przemocy domowej jest powszechne, jednakże trudno dokładnie oszacować jego rozmiary. Akty przemocy mają miejsce przeważnie w zamkniętym kręgu rodziny i są wstydliwie skrywane. Osoby doznające przemocy w rodzinie ujawniają swoje problemy dopiero wtedy, gdy są już u kresu wytrzymałości fiz. i psych., gdy obawiają się o zdrowie i życie swoje lub najbliższych. Należy podkreślić, że gdy przemoc zostanie już zauważona, świadkowie niechętnie współpracują z Policją czy Sadem, ponieważ nie chcą być zamieszani w prywatne sprawy innych ludzi. Natomiast świadkowie z kręgu rodziny i same ofiary nie zgłaszając przestępstwa, są przekonane, że ochraniają w ten sposób integralność rodziny. Krzywdzone dzieci nie mówią o przemocy z lęku, boją się poza tym, że zostaną posądzone o kłamstwo. Bite osoby w podeszłym wieku mogą obawiać się umieszczenia w DPS, jeżeli będą opowiadać o swoich problemach innym. Wszystkie te obawy utrudniają identyfikację sprawców przestępstw, jak również oszacowanie prawdziwej skali tego zjawiska.

Powrót do spisu treści „O przemocy w rodzinie”

08.11.2015

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***