Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

O przemocy w rodzinie

Mity i stereotypy dotyczące przemocy

Mity i stereotypy dot. przemocy od lat funkcjonują wśród nas. Ponieważ usprawiedliwiają, a także ukrywają i bagatelizują ten problem, w efekcie utrudniają prawidłowe reagowanie na akty brutalności czy okrucieństwa wobec bliskich. Utrwalają poczucie bezkarności sprawy, co zmusza ofiarę przemocy do milczenia.

MIT: „Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego”.

FAKT: Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia lub statusu społecznego czy materialnego. Często wykształceni sprawcy stosują bardziej wyszukane formy przemocy.

MIT: „Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar”.

FAKT: Przemoc ma „wiele twarzy”. To nie tylko siniaki i widoczne obrażenia, ale także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.

MIT: „Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać”.

FAKT: Przemoc wobec osób bliskich jest przestępstwem tak samo groźnym i podlegającym karze, jak przemoc wobec obcych. Bycie małżeństwem lub mieszkanie razem pod jednym dachem w wolnym związku nie daje prawa do stosowania przemocy i nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej. Każdy ma prawo, a nawet obowiązek reagować na przestępstwo.

MIT: „Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że sobie na to zasłużył”.

FAKT: Na bicie, krzywdzenie i maltretowanie nie zasługuje nikt, bez względu na to, co zrobił lub powiedział. Nie wolno poniżać, bić, ani też znęcać się nad innymi osobami. Nikt nie ma takiego prawa.

MIT: „Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych”.

FAKT: Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo. Policja jest powołana do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ściganiu sprawców, niezależnie od tego czy osoba dotknięta przemocą należy do rodziny sprawcy, czy nie.

MIT: „Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc”.

FAKT: Ofiary przemocy w rodzinie nie chcą być źle traktowane przez swoich bliskich. Starają się bronić siebie i innych zagrożonych przemocą członków rodziny. Chcą przerwać przemoc, ale pozostawiając w osamotnieniu, często nie potrafią tego zrobić. Będąc w opresji działają często nieracjonalnie co prowadzi do nasilenia przemocy.

MIT: „To był jednorazowy incydent, który nigdy się nie powtórzy”.

FAKT: Przemoc domowa niemal nigdy nie jest wyjątkiem, pojedynczym wydarzeniem. Ma tendencje do powtarzania się. Nie zatrzymana eskaluje i przybiera na sile. Nie wolno czekać i łudzić się, że sama się skończy. Przemoc nigdy sama nie mija - trzeba stanowczo powiedzieć NIE i podjąć konsekwentne działania.

MIT: „Gdyby ofiara naprawdę cierpiała, odeszłaby od sprawcy”.

FAKT: Osoby doznające przemocy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji wypełnionej bólem, cierpieniem, strachem, bezsilnością i poczuciem osamotnienia. Tkwienie w związku pełnym krzywdzenia wynika m.in. z wyznawania tradycyjnych wartości takich jak miłość, trwałość małżeństwa, mylnego przeświadczenia, że sprawca jest dobry dla dzieci, gdyż ich nie bije. Może to być też przekonanie o zależności ekonomicznej od sprawcy i niemożności samodzielnego funkcjonowania, wiary w obietnice sprawcy, że się zmieni, a także nieracjonalnego obwiniania się za przemoc, czy też braku wiedzy na temat miejsca, gdzie osoba dotknięta przemocą może znaleźć bezpieczne schronienie i specjalistyczną pomoc.

MIT: „Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol”.

FAKT: Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny dokonywane pod jego wpływem. Alkohol jedynie ułatwia stosowanie przemocy, sprawcy często piją po to, by znęcać się i bić swoich bliskich, a stanem nietrzeźwości próbują usprawiedliwić swoje zachowania, by uniknąć odpowiedzialności.

MIT: „Gwałt w małżeństwie nie istnieje”.

FAKT: Każda osoba niezależnie od tego czy żyje w związku formalnym, nieformalnym, czy jest wolna, jest uprawniona do samodzielnego decydowania o swoim życiu intymnym i zachowaniach seksualnych. Małżeństwo nie zmienia definicji gwałtu. Gwałt polega na doprowadzeniu innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp. Definicja ta nie wyklucza małżonków, ani innych osób z rodziny sprawcy.

MIT: „Osoby stosujące przemoc, muszą być chore psychicznie”.

FAKT: Przemoc jest dążeniem do przejęcia pełnej władzy i kontroli nad innymi osobami. Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobą psychiczną.

MIT: „Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych”.

FAKT: Przemoc niszczy nie tylko osobę, która jej doświadcza, ale również innych członków rodziny narażonych na uczestniczenie w aktach przemocy. Nie można zatem ukrywać przemocy i pozostawać biernym. Należy chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich natomiast ujawnienie problemu i zwrócenie się po specjalistyczną pomoc nie ma nic wspólnego z ujawnianiem tajemnic rodzinnych. Przemoc domowa nie może być tajemnicą. Nie ma innej drogi do wyjścia z przemocy, niż ujawnienie jej i przeciwdziałanie.

MIT: „Nie można zmienić swego przeznaczenia”.

FAKT: Przemoc w rodzinie nie jest nikomu przeznaczona. Doznawanie przemocy przez lata nie oznacza, że tak musi być i że trzeba się z tym pogodzić. Wręcz przeciwnie - przemocy trzeba się przeciwstawić. Nigdy nie jest za późno, aby przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc.

Powrót do spisu treści „O przemocy w rodzinie”

08.11.2015

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***