Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

O przemocy w rodzinie

Przemoc wobec dzieci

U dzieci będących świadkami przemocy domowej zwiększa się ryzyko pojawienia się w przyszłości problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że takie dzieci w przyszłości będą częściej sięgały po alkohol i stosowały przemoc wobec swoich partnerów.

Doświadczenie przemocy w dzieciństwie a późniejsze problemy psychiczne.

Etiologii różnych zaburzeń psychicznych coraz częściej doszukuje się doświadczenia traumatycznych przeżyć w okresie rozwoju. Wiele dzieci, które były maltretowane, zaniedbywane, wykorzystywane seksualnie i nad którymi znęcano się psychicznie i fizycznie, w późniejszych etapach swojego życia miały problemy ze znacznymi i trwałymi dysfunkcjami psychicznymi, a rozwój ich osobowości był zakłócony.

Aleksytymia

Doświadczanie w dzieciństwie długotrwałego stresu spowodowanego ciągłymi aktami przemocy w domu rodzinnym może predysponować do późniejszego rozwoju aleksytymii. Osoby takie:

Doświadczenie długotrwałej lub ekstremalnej traumy, na jakiś czas lub na zawsze, powoduje utratę mechanizmów przywracających stan równowagi wewnętrznej.

Zaburzenie osobowości borderline

Spośród osób z zaburzeniami osobowości, seksualnych i fizycznych nadużyć w dzieciństwie najczęściej doświadczają osoby ze stwierdzoną osobowością z pogranicza (borderline). Takie wyniki pozwalają na wysnucie hipotezy o związku występowania tego zaburzenia z traumatycznymi przeżyciami w dzieciństwie. Osoby z borderline:

Szczególnie narażone na rozwój osobowości z pogranicza są osoby, których środowisko rodzinne było niestabilne i konfliktowe, w którym rodzice dopuszczali się zaniedbań oraz nadużyć.

Zaburzenia odżywiania

Coraz częściej badacze doszukują się związków pomiędzy nadużyciami fizycznymi i seksualnymi w okresie adolescencji, a pojawieniem się zaburzeń odżywiania. Choć wyniki nie są do końca jednoznaczne co do wpływu przemocy na same zaistnienie tego typu zaburzeń, to pewnym jest, iż u osób, które doświadczyły urazów fizycznych czy też seksualnych objawy anoreksji i bulimii są ostrzejsze i poważniejsze, niż u osób, które takich doświadczeń nie miały. Osoby z zaburzeniami odżywiania, które były molestowane seksualnie, częściej sięgają po leki przeczyszczające i prowokują wymioty. Takie stan rzeczy badacze tłumaczą jako desperacką próbę zredukowania cierpienia, napięcia, odbudowania poczucia równowagi i potrzebę kontroli nad chociaż jednym aspektem życia, jakim jest jedzenie.

Dysfunkcje seksualne

Kobiety, które w dzieciństwie doświadczyły nadużyć seksualnych mogą przeżywać zaburzone poczucie własnej cielesności. Swoją wartość łączą jedynie z seksualnością. Nieustannie poszukują ciepła i bezpieczeństwa u dopiero co poznanych partnerów, którzy niejednokrotnie okazują się stosować przemoc. Problemy seksualne mogą objawiać się albo nadmiernym rozbudzeniem albo zahamowaniem seksualnym, związanym z:

Mogą pojawić się także problemy z tożsamością płciową w postaci niejasnej orientacji seksualnej. U kobiet po przemocy seksualnej, częściej niż u innych, występuje problem aborcji, posiadania niechcianych dzieci, brak instynktu macierzyńskiego, decyzja o nieposiadaniu dzieci lub oddaniu ich do adopcji.

Zaostrzenie schizofrenii

Stres i traumatyczne przeżycia są niezwykle istotne dla ludzi ze schizofrenią. Osoby podatne na zachorowanie na schizofrenię lub inne zaburzenia psychotyczne reagują emocjonalnie inaczej, niż osoby bez takiej podatności. Negatywne wydarzenia zaostrzają dysfunkcję przedchorobową i przyspieszają kliniczny początek epizodu psychotycznego. U pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii i u dzieci po traumatycznych przeżyciach występują podobne zmiany w hipokampie. Dzieci wykorzystywane seksualnie mogą przejawiać krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne. U pacjentów, którzy doświadczyli nadużyć seksualnych i fizycznych w dzieciństwie, stwierdzono wcześniejsze wystąpienie choroby, dłuższe i częstsze hospitalizacje, dłuższą izolację, większą oporność na leczenie farmakologiczne, zwiększoną podatność na samookaleczenia, większe nasilenie objawów oraz częstsze podejmowanie prób samobójczych.

Objawy sugerujące przemoc fizyczną wobec dziecka
Objawy somatyczne Zachowanie
Objawy urazów tkanek miękkich na twarzy, policzkach, pośladkach, wargach, karku, udach, tułowiu. Siniaki, pręgi po uderzeniach, ślady po oparzeniach, złamania, skręcenia, skaleczenia ust, warg, dziąseł, oczu, wyłysienie plackowate skóry głowy, obrzęki w okolicy brzucha, wymioty, uporczywe bóle i zawroty głowy. Unikanie fizycznych kontaktów z dorosłymi, uczucia nieadekwatne do wieku, zachowania ekstremalne (agresja, izolacja). Wyrażanie lęku przed rodzicami, opisywanie przebiegu urazu przez rodziców. Niechęć powrotu do domu. Niska samoocena. Poczucie winy, krzywdy, osamotnienia. Uległość i podporządkowanie się, depresja, słaby kontakt z otoczeniem. Brak poczucia bezpieczeństwa. Noszenie ubrań zakrywających kończyny górne i dolne nawet w upalne dni.
Objawy sugerujące przemoc emocjonalną wobec dziecka
Objawy somatyczne Zachowanie
Nietrzymanie moczu, kału, wymioty, bóle w okolicy serca, bóle mięśni, bóle żołądkowe, nadmierna potliwość, nawracające bóle głowy, stałe zawroty głowy, biegunka. Kłopoty z kontrolą emocji, poczucie alienacji: bezsensu, anomii, bezradności, samowyobcowania, osamotnienia. Fobie, zaburzenia snu, poczucie winy i krzywdy, ucieczki, problemy szkolne, nerwice, lęki, zachowania agresywne w stosunku do innych i do siebie, nieufność do innych.
Objawy sugerujące zaniedbywanie dziecka
Objawy somatyczne Zachowanie
Zbyt mała waga dziecka, niski wzrost, chroniczne choroby, pasożyty, opóźnienia rozwoju wynikłe z niedożywienia. Poczucie wstydu, inności. Trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem, zahamowanie rozwoju psychicznego, poczucie krzywdy.
Objawy sugerujące przemoc seksualną wobec dziecka
Objawy somatyczne Zachowanie
Infekcje dróg moczowo-płciowych bez podłoża organicznego. Urazy zewnętrznych narządów płciowych: zaczerwienienia, otarcia naskórka, bolesność. Urazy odbytu, pochwy, krwawe stolce, ból przy oddawaniu moczu czy kału, choroby przenoszone drogą płciową, infekcje jamy ustnej, przerwanie błony dziewiczej, bóle brzucha, dziwny sposób chodzenia spowodowany bólem krocza, bóle głowy, nudności, wymioty, ciąża, krwawienie z narządów rodnych. Zbytnia erotyzacja dziecka, znajomość zachowań seksualnych charakterystycznych dla dorosłych, prowokacyjne zachowania seksualne w stosunku do dorosłych, jak i do rówieśników. Erotyczne rysunki lub zabawy dziecka, fobie, lęki, koszmary nocne. Izolacja, nerwice, depresje, lęki związane z daną płcią, zachowania agresywne w stosunku do siebie lub innych, problemy szkolne, ucieczki, zachowania przestępcze, prostytucja, narkomania, alkoholizm, poczucie winy, niska samoocena, odrzucanie siebie.

Podsumowanie

Przemoc każdego rodzaju może mieć bardzo poważne konsekwencje, nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. Badania pokazują, że doświadczanie różnych rodzajów przemocy jest bardziej destruktywne w skutkach, niż doświadczanie tylko jednego z nich. Należy pamiętać, że im dłużej człowiek będzie trwał w sytuacji stresogennej, tym większe jest prawdopodobieństwo, iż wpłynie ona na jego psychikę. Oczywiście indywidualne predyspozycje takie jak podatność na stres, umiejętność radzenia sobie, posiadanie sieci wsparcia, mają wpływ na możliwe wystąpienie u danej osoby zaburzeń i zmian w osobowości. Nie u każdego, kto doświadczył przemocy, muszą wystąpić opisane wyżej problemy psychiczne.

Powrót do spisu treści „O przemocy w rodzinie”

08.11.2015

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***