Czwartek, 24 czerwca 2021 r. Imieniny Jana, Danuty, Janiny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Kontakt i komunikaty

Kontakt

Pomoc Instytucjonalna - domy pomocy społecznej
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

tel. 24 267-67-93

Pomoc Instytucjonalna - warsztaty terapii zajęciowej
Program Wyrównywania różnic między regionami III

tel. 24 267-68-36, 24 267-68-43

Program „Aktywny samorząd”
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

tel. 24 267-68-34, 24 267-68-44

28.05.2018


Komunikaty

Informacja dotycząca zasad udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym

Osoba niepełnosprawna składa wniosek o dofinansowanie do centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm. mówi, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku mogą zgłaszać się osoby niepełnosprawne posiadające status osoby niepełnosprawnej zamieszkujące okoliczne gminy wokół Płocka, tj.: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród.

Osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej to osoby posiadające:

oraz orzeczenia równoważne, czyli:

Jedynie orzeczenia wydane do końca 31 grudnia 1997 r. przez KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym są ważne do celów pozarentowych. Orzeczenia wydane po 1 stycznia 1998 r. wg prawa nie są akceptowane przez PCPR. Taka osoba musi stanąć na Komisję Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Podobnie jest z orzeczeniami wojskowymi i policyjnymi.

Jeżeli osoba spełnia powyższe warunki, czyli jest mieszkańcem powiatu płockiego i ma aktualne orzeczenie może ubiegać się o dofinansowanie do:

  1. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  2. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  3. likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  4. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie powiatu płockiego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu płockiego, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące w/wym. zadań znajdą państwo w zakładkach dotyczących poszczególnych zadań.

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań ze środków PFRON należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum lub telefonicznie  24 267–68–34.

04.01.2013

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***