Wtorek, 22 września 2020 r. Imieniny Maurycego, Tomasza, Joachima

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Warsztaty terapii zajęciowej

W ramach przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, na terenie powiatu płockiego funkcjonuje 6 warsztatów terapii zajęciowej.

Warsztaty działają na podstawie zapisów art. 10, 10a i 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) orazrozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 roku, Nr 63, poz. 587). O uczestnictwo w warsztacie może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 18 lat i posiada wpis w orzeczeniu o możliwości uczestnictwa w zajęciach wtz - pkt. 4 orzeczenia.

Na terenie powiatu płockiego funkcjonuje 6 warsztatów terapii zajęciowej:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”
adres: Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B; 09-470 Bodzanów,
tel.: (24) 260-67-23 lub (24) 260-67-13,
liczba miejsc: 50
wtzmiszewo@wp.pl,

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
adres: Zakrzewo Kościelne 14; 09-460 Mała Wieś,
tel.: (24) 231-41-47,
liczba miejsc: 45
zakrzewo@domypomocy.pl,

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”
adres: Mirosław 23; 09-472 Słupno,
tel.: 514-131-261,
liczba miejsc: 30
wtzmiroslaw@gmail.com,

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Koszelewie
adres: Koszelew 2; 09-530 Gąbin,
tel.: (24) 266-40-22 lub 503-873-403,
liczba miejsc: 40
fundacja.panaceum@wp.pl, wtzfundacjapanaceum@wp.pl,

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie
adres: Męczenino 27; 09-451 Radzanowo
tel.: 572 592 146
liczba miejsc: 45
wtzmeczenino@interia.eu,

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Machcinie
adres: Machcino 47, 09-411 Biała
tel.: 24-231-43-90 lub 500-755-577
liczba miejsc: 40
fundacja.panaceum@wp.pl.

Dzięki istnieniu tych placówek poprzez różne techniki terapii zajęciowej osoby niepełnosprawne mają możliwość usamodzielnienia się przez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego. Uczą one także zaradności osobistej, rozwijają w uczestnikach psychofizyczną sprawność oraz podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe. W efekcie warsztaty umożliwiają również uczestnictwo w szkoleniu zawodowym lub umożliwiają podjęcie pracy zawodowej.

25.04.2017

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***