Czwartek, 24 czerwca 2021 r. Imieniny Jana, Danuty, Janiny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Zaopatrzenie

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być udzielone jeżeli dochód netto osoby niepełnosprawnej za rok poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza:

Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - działanie to dzieli się na dwa zadania:

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jednak taki sprzęt musi być zalecony przez lekarza specjalistę, ponieważ nie przy każdej jednostce chorobowej może być zastosowany dany sprzęt rehabilitacyjny.

Ważne!

Osoba niepełnosprawna nie może dokonać zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przed podjęciem decyzji przez PCPR w Płocku o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy. Maksymalne dofinansowanie przez PCPR może wynosić do 80% całkowitego kosztu zakupu sprzętu, minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej wynosi 20%.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Wzory wniosków do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - sprzęt rehabilitacyjny (DOC - 109 KB)

Pouczenie do oświadczenia o dochodach (DOCX - 21 KB)

Zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (DOC - 39 KB)

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w przypadku posiadania orzeczenia i dofinansowania z NFZ osoba może zakupić przed uzyskaniem dofinansowania. Przedmioty ortopedyczne są to przedmioty niezbędne do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, tj.: protezy, ortezy, kołnierze, obuwie ortopedyczne, kule, laski, balkoniki, wózki inwalidzkie, foteliki do siedzenia dla dzieci, pełzaki, pionizator i inne. Środki pomocnicze są to przedmioty ułatwiające lub wspomagające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej, tj.: soczewki, szkła okularowe, pomoce optyczne, protezy oka, aparaty słuchowe, systemy FM, cewniki, pieluchomajtki, krtań elektryczna, protezy powietrzne, piersi, poduszki i materace przeciwodleżynowe i inne. Pełny wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Ważne!

Wszystkie rzeczy zakupione przez osobę niepełnosprawną przed wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego nie podlegają dofinansowaniu.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc do zakupu przedmiotu ortopedycznego i środka pomocniczego w wysokości:

Wzory wniosków do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PDF - 66 KB)

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF - 135 KB)

Pouczenie do oświadczenia o dochodach (DOCX - 21 KB)

Przykładowy wzór pełnomocnictwa (DOC - 20 KB)

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań ze środków PFRON należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie centrum lub telefonicznie 24 267-68-34.

19.08.2019

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***