Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - 2023

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.


Treśc życzeń w formacie tekstowym - czytaj (DOCX - 14 KB)

30.05.2023


Warsztaty dla dzieci i młodzieży

plakat pt. warszaty dla dzieci i młodzieży


Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów czytaj (PDF - 1151 KB)

28.04.2023


Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin

W imieniu zepsołu Naukowców w załączeniu przedstawiamy raport z badania przeprowadzonego wśród polskich profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu z Ukrainy.

Treść raportu - czytaj (PDF - 350 KB)

13.04.2023


Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w ZUS oddział w Płocku

Tablica informacyjna ZUS nr 1


Tablica informacyjna ZUS nr 2


Tablica informacyjna ZUS nr 3

Szczegółowe informacje dotyczące aktywizacji czytaj(PDF - 532 KB)

17.03.2023


Szkolenie z systemu iPFRON+ dla osób z niepełnosprawnościami

Logo PFRON


System iPFRON+ to nowy system PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

Zapraszamy na szkolenia, które ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Szkolenia kierowane są do ON i osób pracujących na ich rzecz. Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, do wyboru jest opcja stacjonarna bądź online. Szkolenia internetowe prowadzone są poprzez aplikację Microsoft Teams. W ramach szkoleń stacjonarnych zapewniamy Uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzęt komputerowy. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń czytaj (DOCX - 278 KB)

16.03.2023


iPFRON+ - Nauka języka migowego - nabór wniosków

Plakat informacyjny akcji - iPFRON+ - Nauka języka migowego


Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków.

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r.

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.

W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów platformy edukacyjnej (https://edukacja.pfron.org.pl).

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

PDaniel Cymbaluk, koordynator projektu iPFRON+

10.03.2023


Świadczenia dla rodziny z ZUS

Baner informacyjny akcji Świadczenia dla rodziny z ZUS

Broszura(PDF - 1017 KB)

02.02.2023


Program wyrównywania różnic między regionami III 2023

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuje, iż rusza kolejna edycja "Programu wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego w 2023 roku.

Samorząd Powiatu Płockiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III ogłasza nabór wniosków do ww. programu.

Wnioski prosimy składać w terminie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

20.12.2022


Kampania „19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”

Plakat informacyjny akcji - 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży


W okresie od 17.10.2022. do 23.11.2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku realizowało działania profilaktyczne w terenie, mające na celu zapobieganie przemocy wobec dzieci. Zadanie wpisało się w Ogólnoświatową Kampanię "19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży", do której PCPR w Płocku zgłosiło swój akces już po raz kolejny. W tym roku działania kampanijne prowadzone były pod wspólnym hasłem „Stacja empatyczni. Razem mamy moc”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku docierało do różnych środowisk powiatu płockiego z informacją na temat negatywnych skutków rozmaitych form przemocy wobec dzieci. Poprzez działania informacyjne wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami piętnowaliśmy przemoc i apelowaliśmy, aby na nią reagować. Oprócz tego podejmowaliśmy liczne działania edukacyjne na terenie szkół powiatu, których celem było kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i młodzieży, a tym samym zapobieganie negatywnym zjawiskom, a także podnoszenie kompetencji dorosłych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

W czasie Kampanii „19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży” zrealizowaliśmy 15 wyjazdów w teren, podczas których odbyło się 25 warsztatów edukacyjnych dla uczniów oraz 1 dla nauczycieli. W wyniku tych działań edukacją objęliśmy uczniów z 4 szkół podstawowych powiatu: w Małej Wsi, Podgórzu, Bulkowie, Słupnie - łącznie 398 uczniów oraz 30 nauczycieli ze szkoły podstawowej w Bulkowie.

20.12.2022


„Aktywny Samorząd” - Moduł I - nabór wniosków

Informujemy, iż od 05.12.2022 roku w Powiecie Płockim została przedłużona możliwość składania wniosków w ramach programów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku - program „Aktywny Samorząd” Moduł I realizowany będzie do dnia 31.12.2022 r.

Ważna informacja!

Składanie wniosków odbywa się w formie papierowej oraz elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) (https://sow.pfron.org.pl). Szczegółowe informacje o programie "Aktywny Samorząd" Moduł II można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 57A, tel. 24 267-68-44, 24 267-68-34 oraz | w zakładce „Programy PFRON”- Aktywny Samorząd.

06.12.2022


Programy PFRON - „Aktywny Samorząd”

Termin składania wniosków w ramach obszarów wsparcia dla Moduł I został przedłużony do dnia 31.12.2022 r.

06.12.2022


„Mieszkanie dla Absolwenta i Dostępne mieszkanie” - nabór wniosków

Informujemy, iż od 01.01.2023 roku w Powiecie Płockim rozpoczyna się nabór wniosków w ramach nowych programów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku - program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” - Mieszkanie dla Absolwenta i program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” - Dostępne mieszkanie.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. „Mieszkanie dla Absolwenta” - wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym od 01.01.2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. „Dostępne mieszkanie” - wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym od 01.01.2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Ważna informacja!

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). (https://sow.pfron.org.pl/).

Szczegółowe informacje o programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta i Dostępne mieszkanie można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 57A, tel. 24 267-68-44, 24 267-68-34 oraz w zakładce „Programy PFRON”.

28.11.2022


Warsztaty z zakresu autoprezentacji w ramach III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 6 w III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z autoprezentacji podzielone na trzy tury dla danej grupy uczestników projektu.

I tura odbyła się w dniach 07-09.11.2022 r. dla osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą w wieku 15-25 lat, II tura miała miejsce w dniach 14-16.11.2022 r. dla osób z niepełnosprawnością, a III turę przeprowadzono w terminie 21-23.11.2022 r. dla osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem warsztatów było:

 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji, pomocnej w procesie poszukiwania pracy i wejścia na rynek pracy umiejętności autoprezentacji,
 • poznanie swoich mocnych stron,
 • nauka kierowania wywieranym wrażeniem tak, aby wypaść jak najlepiej,
 • zapoznanie się z technikami, które pomagają redukować stres w sytuacji związanej z autoprezentacją.

Program warsztatów obejmował w szczególności:

 • sposoby radzenia ze stresem,
 • wystąpienia publiczne,
 • prezentowanie dobrych stron,
 • etykietę i reguły grzecznościowe,
 • wizerunek zewnętrzny itp.

Warsztaty zostały zorganizowane w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie przez podmiot ekonomii społecznej: Fundację Wrzos z Jamielnika (Lidzbark). Fundacja zapewniła wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeprowadzili warsztaty stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp. Ponadto uczestnikom zapewniono sale szkoleniowe i wyżywienie-catering.

W ramach warsztatów zorganizowano również transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe: teczkę z notatnikiem, długopis i pendrive, oznaczone logo Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia z warsztatów

25.11.2022


Życzenia

Życzenia z okazji dla pracownika socjalnego

Życzenia - duży format (JPG - 450 KB)

wersja tekstowa życzeń (DOCX - 13 KB)

18.11.2022


Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rusza nabór wniosków dotyczących zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” realizowanego w roku 2023 r.
Wnioski prosimy składać w terminie od 7 listopada 2022r. do dnia 30 listopada 2022 r. w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku jak również za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/).

07.11.2022


„Aktywny samorząd”

Szanowni Państwo,

w związku z informacją otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku przypomina, iż w ramach programu „Aktywny samorząd” Obszar C zadanie 1-pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, w celu ubiegania się o dofinansowanie do kwoty 16.000,00 zł z możliwością zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000,00 zł należy przedłożyć dwie niezależne oferty, które będą dostosowane do potrzeb Wnioskodawcy.

07.11.2022


Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej.

Plakat informacyjny - Polityka senioralna w praktyce


„Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka "Aktualności") natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.

Poradnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców w lokalnych środowiskach, którzy chcą poznać istotę prac nad polityką senioralną i być może włączyć się w ich przebieg. Zapewne przyda się także pracownikom administracji samorządowej koordynującym tego rodzaju poczynania bądź przygotowującym się do procesu wypracowania lokalnej polityki senioralnej w swojej gminie.

Poradnik "Polityka senioralna w praktyce" to nie tylko solidny zastrzyk wiedzy teoretycznej, to także konkretne przykłady i liczne praktyczne wskazówki. Poradnik powstał na bazie wielomiesięcznych prac nad lokalnymi politykami senioralnymi dla Wałcza, Sławna oraz Dębna. Opracował go dr Sławomir Doburzyński, autor książek z dziedziny rozwoju regionalnego, publicysta, autor i współautor dokumentów strategicznych i koncepcji rozwoju, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Publikacja powstała pod auspicjami Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina i stanowi podsumowanie dwuletniego projektu "Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów" realizowanego dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt miał na celu wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów tak, aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych. O efektach projektu przeczytacie Państwo na stronie www.radnysenior.pl

04.11.2022


„19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”

Plakat informacyjny akcji - 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży


Z dniem 3.10.2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku przystąpiło do udziału w Ogólnoświatowej Kampanii "19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży", która nagłaśnia negatywne zjawiska, znane wszystkim pod wspólną nazwą jako "przemoc wobec dzieci". Warto podkreślić, że działania podejmowane w ramach tej Kampanii są cykliczne i uczestniczymy w nich po raz kolejny.

Tym samym, przez pierwsze 19 dni listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami upomina się o prawa dzieci, które doświadczają rozmaitych form krzywdzenia. Z naszych danych wynika, że dzieje się to także na terenie powiatu płockiego i są to wcale nie rzadkie zjawiska.

Katalog krzywdzących form działania lub zaniechania, w wyniku których dzieci doświadczają bólu i cierpienia od osób im bliskich jest bardzo zróżnicowany; począwszy od bicia, przez szerokie spektrum form przemocy psychicznej (krzyki, awantury, inwektywy, umniejszanie wartości), po zaniedbywanie potrzeb fizycznych (brak prawidłowej opieki) i emocjonalnych (jak potrzeba bycia widzianym i słyszanym) poprzez wykorzystanie seksualne i porzucenie.

Nie bójmy się o tym mówić. Bierność osób, które wiedzą o przemocy i nie reagują powoduje, że los dzieci krzywdzonych może nigdy nie ulec poprawie. Nasz udział w Kampanii "19 dni." wyraża się mówieniem o przemocy, po to by ją piętnować, a w konsekwencji zapobiegać i eliminować, ale także apelować: REAGUJMY NA PRZEMOC WOBEC DZIECI! Są na tyle bezbronne i bezradne, że same nie upomną się o swoje prawo do życia i wzrastania w bezpiecznych warunkach.

W ramach Naszego udziału w Kampanii "19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży" już od października 2022 r. realizujemy działania edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu płockiego. Treści przekazywane podczas prowadzonych zajęć mają na celu kształtowanie prawidłowych postaw wśród dzieci i młodzieży, a tym samym zapobieganie negatywnym zjawiskom, w tym przede wszystkim stosowaniu przemocy. Działania edukacyjne będą kontynuowane w miesiącu listopadzie.

Plakat(JPG - 1193 KB)

31.10.2022


Dzień Seniora 2022 „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

Plakat informacyjny - Dzień seniora 2022 -

Dzień Seniora w ZUS!


Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo", odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich - bezpłatny.


Dzień Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń - prelekcji i konsultacji - które odbędą się w październiku w całej Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i świadczeniach z ZUS, ale również zachęcenie seniorów do wyjścia z domu. Podczas Dnia Seniora osoby starsze będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS o waloryzacji, zasadach zatrudniania na emeryturze czy wyliczania emerytury. (więcej informacji)

Treść informacji (DOCX - 62 KB)

dyżury telefoniczne (PDF - 424 KB)

06.10.2022


Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i Pasja”

Baner informacyjny Dnia Osób z Niepełnosprawnością

Szczegółowe informacje o wydarzeniach DON Płock.

02.09.2022


Program Dobry Start 300+

Baner informacyjny programu

Szczegółowe informacje Treść informacji (DOCX - 47 KB)

20.07.2022


Piknik integracyjny w ramach III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

W związku z realizacją zadania nr 5 w III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dnia 08 lipca 2022 roku został zorganizowany Piknik integracyjny na terenie placu piknikowego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku. W pikniku udział wzięli uczestnicy projektu tj.: osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą w wieku 15 -25 lat, osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, osoby w wieku aktywności zawodowej korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, a także opiekunowie i osoby ze środowiska uczestników projektu. Piknik profesjonalnie zorganizowała firma RECON Paweł Jabłoński z Płocka.

Podczas wydarzenia organizator zapewnił m.in.:

 • kadrę techniczną i animatorów do prowadzenia imprez dla dzieci i dorosłych,
 • konferansjera czuwającego nad dynamicznym przebiegiem pikniku,
 • wyposażenie piknikowe i catering,
 • zaplecze medyczne,
 • atrakcje dla dzieci i dorosłych m.in.: kącik animacji, kolorowe malowanie twarzy, turniej rodzinny, ręczne robienie biżuterii i mydełek glicerynowych, dmuchaną zjeżdżalnię, gry: mega dart, bramka celnościowa, sumo, euro bungee, konkursy i zabawy indywidualne i grupowe dla dzieci i dorosłych (plastyczne, muzyczne, zręcznościowe itp.),
 • zajęcia integracyjne, sportowe i warsztatowe.

Realizacja zadania miała na celu w szczególności:

 • aktywizację społeczną,
 • integrację uczestników projektu,
 • zwiększenie aktywności uczestników w życiu społecznym,
 • zacieśnienie więzi rodzinnych,
 • wskazanie nowych form spędzania czasu wolnego,
 • zmniejszenie wykluczenia społecznego i włączenie społeczne,
 • stworzenie sytuacji sprzyjającej integracji uczestników,
 • zniwelowanie różnic między uczestnikami,
 • zmniejszenie poczucia izolacji i marginalizacji uczestników.

Zdjęcia z pikniku

14.07.2022


Polityka senioralna w Polsce. Materiały pokonferencyjne.

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji” która odbyła się w dniach 31 maja - 1 czerwca br. w Goleniowie.

W konferencji udział wzięli liderzy senioralnych środowisk z całej Polski (m.in. z Goleniowa, Gorzowa, Wrocławia, Kołobrzegu, Myśliborza, Swidwina, Maszewa, Dębna, Chojnic, Gryfic, Krakowa, Białogardu, Sławna, Szczecina, Poznania, Czerska) oraz przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych dbający o dobrostan seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl (zakładka „Aktualności”). Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

Z kolei pod adresem www.youtube.com można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne).

W bogatym programie „Srebrnej Konferencji” znalazły się m.in. następujšce tematy:

 • Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego
 • Lokalne polityki senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania problemów osób starszych.
 • Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023” jako konkretna odpowiedz samorządu lokalnego na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.
 • Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w budowaniu polityki senioralnej w Polsce
 • Niechciany temat: Co zrobimy z naszą starością? Tematy tabu czyli: alkoholizm, depresja, lekomania, samobójstwa wśród osób starszych.
 • Innowacje w usługach społecznych.
 • Kultura dla seniorów - jak w środowisku lokalnym czynić ofertę dostępną, wartościowš i atrakcyjną?
 • Rady seniorów - ustawa i praktyka. Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa seniorów.
 • Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i rehabilitacja w wieku senioralnym

Organizatorem „Srebrnej Konferencji” była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina www.PFSP.pl

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Maciej Patynowski

Zdjęcia z konferencji

23.06.2022


Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - 30.05.2022

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

06.06.2022


Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 2 w III edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla łącznie 45 uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.

I tura odbyła się w dniach 11.05.2022 r.-13.05.2022 r. dla osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą,

II tura miała miejsce w dniach 18.05.2022 r.-20.05.2022 r. dla osób z niepełnosprawnością,

III turę przeprowadzono w terminie 25.05.2022 r.-27.05.2022 r. dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego była:

 • aktywizacja i motywacja uczestników, co pozwoli im wejście na rynek pracy,
 • nauka racjonalnego gospodarowania budżetem, co jest przydatne w codziennym funkcjonowaniu,

Program warsztatów obejmował w szczególności:

 • zrozumienie warunków skutecznego motywowania siebie do pracy,
 • nabycie wiedzy na temat mechanizmu powstawania motywacji,
 • zdobycie umiejętności motywowania siebie,
 • wyznaczanie i osiąganie celów,
 • samodyscyplinę,
 • motywację wewnętrzną i zewnętrzną,
 • rolę poczucia własnej wartości,
 • wartość pieniądza,
 • produkty bankowe,
 • konstruowanie budżetu domowego,
 • racjonalne wydatkowanie pieniędzy.

Warsztaty przeprowadzili wykwalifikowani specjaliści zapewnieni przez podmiot ekonomii społecznej Fundację Wrzos z Lidzbarka, stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp.

Warsztaty odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie, gdzie uczestnikom zapewniono sale szkoleniowe i wyżywienie. W ramach warsztatów zapewniono także transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe dla uczestników i uczestniczek projektu oznaczone logo Funduszy Europejskich, na które składała się teczka z notatnikiem, długopis i pendrive.

Zdjęcia z warsztatów

01.06.2022


Szanowni Państwo

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dysponuje miejscem noclegowym, które może być przyznane osobie (rodzinie) w kryzysie na okres do 3 miesięcy (bez względu na dochód). Jest to forma świadczenia udzielanego w ramach interwencji kryzysowej dedykowana osobom zamieszkałym na terenie powiatu płockiego wymagającym pomocy w formie zapewnienia czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania, w szczególności z powodu doświadczania przemocy w rodzinie.

Udzielenie schronienia następuje po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu skierowania na pobyt przez Dyrektora PCPR w Płocku. Skierowanie może być wydane po wstępnym rozeznaniu sytuacji osoby (rodziny) wnioskującej o udzielenie schronienia i dokonaniu uzgodnień pomiędzy tą osobą (rodziną), a pracownikiem PCPR w Płocku przy współpracy z właściwym miejscowo Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Jednocześnie informujmy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku udziela się bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego, które przysługuje (bez względu na dochód) osobom i rodzinom z terenu powiatu płockiego doświadczającym sytuacji kryzysowej. Poradnictwo specjalistyczne ukierunkowane jest na pomoc w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej i polega na udzieleniu wsparcia emocjonalnego oraz wszelkich informacji z dziedziny: prawa, medycyny, psychologii i pedagogiki mających zastosowanie w sytuacji związanej z kryzysem.

07.03.2022


Od 1 marca 2022 r. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż w związku z przystąpieniem przez Powiat Płocki do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl

System SOW umożliwia załatwienie sprawy drogą elektroniczną - poprzez uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, jego podpisanie i złożenie oraz dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, podpisanie jej i rozliczenie dofinasowania.

Do e-wniosku należy dołączyć skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać załączniki, wypełnić, a następnie w formie również skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego, a chcieliby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW winny zapoznać się z instrukcją utworzenia profilu zaufanego ogólnie dostępną na stronach internetowych.

Jednocześnie zaznaczamy, iż nadal istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do Modułu I i Modułu II w formie tradycyjnej (drukowanej). Zmianie uległy jedynie wzory wniosków, które zostały ujednolicony do wersji elektronicznej.

Termin naboru wniosków na Moduł I trwa:

w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

Termin naboru wniosków na Moduł II na semestr letni 2021/2022 trwa:

w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Termin naboru wniosków na Moduł II na semestr zimowy 2022/2023 trwa:

w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl) już od dnia 1 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu "Aktywny Samorząd" można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku - http://www.pcpr.plock.pl w zakładce Programy PFRON - Aktywny Samorząd jak również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock, pok. nr 4, lub pod numerem telefonu 242676844.

01.03.2022


Apel z 2022 r. Wojewody Mazowieckiego o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.

Szanowni Państwo,
zwracam się ponownie z prośbą o podjęcie ścisłej współpracy ze służbami wojewody w celu identyfikacji podmiotów prowadzących bez zezwolenia placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku...

Treść informacji (PDF - 82 KB)

27.01.2022


ZUS - informacja w sprawie programu Rodzina 500+

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Świadczenie wychowawcze 500+.

12.01.2022


Uwaga! System Obsługi Wsparcia

W związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na 2022 rok za pośrednictwem e-usługi System Obsługi Wsparcia, wnioski na 2022 rok mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji umieszczanych na naszej stronie internetowej od dnia 01.01.2022 r.

31.12.2021


Składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na 2022 rok za pomocą e-usługi System Obsługi Wsparcia (SOW)

System SOW umożliwia osobom z niepełnosprawnością i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o dofinansowanie ze środków PFRON. Cały proces weryfikacji będzie odbywał się w systemie. System SOW ułatwia załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym etapie. W szczególności wnioskodawca ma możliwość:

 • uzyskać informacje,
 • wypełnić wniosek,
 • podpisać i złożyć wniosek,
 • dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznać się ze wzorem umowy,
 • rozliczyć dofinansowanie.

Link do strony: sow.pfron.org.pl

Przydatne linki i filmiki:

Do czego służy System SOW

Materiał informacyjny dla osób, które chcą się ubiegać o dofinansowanie ze środków PFRON

Jak założyć profil zaufany

Rejestracja konta Wnioskodawcy

Nawigacja po Systemie SOW

Wszystkie informacje dostępne na stronie pfron.org.pl.

31.12.2021


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący Projektu) informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego w 2022 roku:

 1. Nr Projektu: RPMA.08.01.00-14-i423/21.
 2. Tytuł Projektu: Aktywizacja Osób w wieku 30 lat i więcej pozostawiających bez pracy w powiecie płockim (IV)”.
 3. Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock.
 4. Kontakt do biura Projektu: tel. +48 24 267 46 60.
 5. Cel główny Projektu: celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID - 19 w powiecie płockim.
 6. Cele szczegółowe Projektu: Założenia zostaną osiągnięte poprzez podjęcie działań mających na celu umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażu oraz uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź nabycia kompetencji w wyniku uczestnictwa w szkoleniach. Wsparcie w ramach projektu będzie również skierowane na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i promowanie samozatrudnienia poprzez dofinansowanie pomysłów osób bezrobotnych na własną firmę.
 7. Grupa docelowa: grupę docelową stanowią 433 osoby (230K, 203M) z następujących kategorii:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.
 8. Kryteria rekrutacyjne: pierwszeństwo będą miały osoby w wieku 30 lat i więcej należące do grup defaworyzowanych, w tym głównie kobiety (ze względu na sytuację na powiatowym rynku pracy oraz bariery jakich doświadczają zarówno w wejściu, jak i funkcjonowaniu na nim).
 9. Szczegółowe warunki udziału w Projekcie: Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  • mieszkają w województwie mazowieckim (powiat płocki),
  • są osobami w wieku 30 lat i więcej,
  • nie pracują i są zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku.
 10. Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia:
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022,
  • szkolenia - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022,
  • staże - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022.
 11. Przed udzieleniem form wsparcia osoby bezrobotne zostaną objęte:
  • pośrednictwem pracy, które będzie polegało na min. informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami oraz udzielaniu pomocy w uzyskaniu lub/i
  • poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w przypadku uruchomienia własnej firmy przeprowadzana będzie analiza predyspozycji zawodowych
 12. Miejsce realizacji poszczególnych form wsparcia:
  • osoby bezrobotne:
   • w centrum Aktywizacji zawodowej - parter (oferty stażu) - tel. 24/267-46-83/84/85
   • w pokoju nr 24 (szkolenia) - tel. 24/267-46-69,
   • w pokoju nr 22 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) - tel.24/267-46-58
  • pracodawcy:
   • w pokoju nr 21 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) - tel. 24/267-46-73

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej
plock.praca.gov.pl

09.12.2021


Reaguj na przemoc wobec dzieci

obrazek przemoc

Szanowni Państwo

Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację dzieci, które mogą doświadczać przemocy w rodzinie. Pamiętajmy, że nawet w normalnych warunkach mają one dużo mniejsze możliwości (lub żadnych) dotarcia do źródła pomocy.

Pandemia, która wymusza izolację, zamknięcie w czterech ścianach i brak bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym skazuje dzieci na utratę możliwości sygnalizowania o zjawisku przemocy w rodzinie i otrzymania wsparcia z zewnątrz.

Jeszcze trudniej jest pomóc w sytuacji zaniedbania, którego z reguły żadne dziecko nie uświadamia sobie. A tymczasem, zaniedbanie to szczególna forma przemocy, która polega na braku właściwej opieki ze strony dorosłych, w tym niezaspakajaniu potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka.

Bez wątpienia sytuacja pandemiczna będzie prowadzić do nasilenia zjawiska przemocy w rodzinie, której dodatkowym źródłem staje się bezradność i bezsilność wobec zaistniałej sytuacji. Takich konsekwencji można się spodziewać w związku z towarzyszącymi pandemii emocjami, jak niepewność co do bliższej i dalszej przyszłości, a także strach o życie, zdrowie i kondycję finansową.

Apelujemy, żeby nie ignorować żadnych symptomów mogących rodzić podejrzenie o stosowanie przemocy wobec dzieci. Należy każdorazowo reagować i podejmować działania w ramach własnych kompetencji lub zgłaszać podejrzenia do właściwych instytucji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 572 § 1 kpc: każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Szczególnie obowiązek ten ciąży na organach samorządu i administracji rządowej, organach policji, pomocy społecznej i placówkach oświatowych.

Dla zwiększenia oddziaływań antyprzemocowych niezbędna jest też współpraca wszystkich służb odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozostaje w gotowości do współpracy i pomocy przy podejmowaniu działań we wszystkich sprawach dotyczących ochrony dzieci przed przemocą.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej
Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

tel. 24 267-68-29


Telefon zaufania dla seniorów

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku zaprasza do korzystania z Telefonu Zaufania dla Seniorów, który przeznaczony jest dla osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia w chorobie, pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

Telefon Zaufania czynny jest od 1 lipca w godzinach:

 • poniedziałek: 11.00 -14.00
 • środa: 11.00 - 14.00
 • czwartek: 11.00 - 14.00

ZADZWOŃ POD NUMER: 661-407-727

02.07.2020


Komunikat

Komunikat w sprawie telefonicznego umawiania spotkań w celu załatwiania spraw indywydualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Płocku.

Wersja tekstowa komunikatu w sprawie telefonicznego umawiania spotkań w celu załatwiania spraw indywydualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Płocku. (DOCX - 32 KB)

25.05.2020


Archiwum aktualności - 2022 r.

Archiwum aktualności - 2021 r.

Archiwum aktualności - 2020 r.

Archiwum aktualności - 2019 r.

Archiwum aktualności - 2018 r.

Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***