Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Programy PFRON - Aktywny Samorząd

„Aktywny Samorząd” - 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2023 roku.

Cel główny:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe:

Obszary wsparcia realizowane w 2023 roku:

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A, Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montarzu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 1 (PDF - 176 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 1 (ODT - 175 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 1 (PDF - 255 KB)

Obszar A, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 2 (PDF - 351 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 2 (ODT - 138 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 2 (PDF - 179 KB)

Obszar A, Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 3 (PDF - 351 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 3 (ODT - 138 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 3 (PDF - 188 KB)

Obszar A, Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 4 (PDF - 370 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 4 (ODT - 178 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 4 (PDF - 221 KB)

Obszar B, Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (PDF - 385 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (ODT - 161 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu - Zał. 2 - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (PDF - 168 KB)

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu wzroku - Zał. 3 - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (PDF - 182 KB)

Obszar B, Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (PDF - 385 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (ODT - 176 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu słuchu - Zał. 2 - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (PDF - 219 KB)

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu wzroku - Zał. 3 - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (PDF - 182 KB)

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu - Zał. 4 - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (PDF - 168 KB)

Obszar B, Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 3 (PDF - 385 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 3 (ODT - 161 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie Zał. 2 - Moduł I - Obszar B - Zadanie 3 (PDF - 182 KB)

Obszar B, Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 4 (PDF - 385 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 4 (ODT - 161 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie Zał. 2 - Moduł I - Obszar B - Zadanie 4 (PDF - 220 KB)

Obszar B, Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 5 (PDF - 374 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 5 (ODT - 178 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Obszar C, Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (PDF - 385 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (ODT - 176 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Zał. 2 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (PDF - 219 KB)

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - Zał. 3 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (PDF - 182 KB)

Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (PDF - 366 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (ODT - 177 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Zał. 2 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (PDF - 183 KB)

Oświadcznie o posiadaniu - Zał. 3 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (PDF - 121 KB)

Oświadczenie do wniosku - Zał. 4 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (PDF - 125 KB)

Obszar C, Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (PDF - 373 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (ODT - 177 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Propozycja (oferta) specyjikacji i kosztorysu - Zał. 2 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (PDF - 169 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Zał. 3 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (PDF - 178 KB)

Oświadczenie do wniosku - Zał. 4 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (PDF - 124 KB)

Obszar C, Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (PDF - 402 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (ODT - 178 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Propozycja kosztorysu (oferty) - Zał. 2 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (PDF - 169 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Zał. 3 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (PDF - 177 KB)

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - Zał. 4 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (PDF - 124 KB)

Obszar C, Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (PDF - 367 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (ODT - 177 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Oświadczenie - Zał. 2 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (PDF - 124 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Zał. 3 - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (PDF - 228 KB)

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar D (PDF - 386 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar D (ODT - 178 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Terminy składania wniosków Moduł I:
od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2023 r.

MODUŁ II

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

Udział własny w MODULE II - w zakresie kosztów czesnego:

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 15% Brak udziału własnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% 50*

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku.

Terminy składania wniosków Moduł II (dwa cykle):

  1. od dnia 1 marca do 31 marca 2023 r. - (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
  2. od dnia 1 września do 10 października 2023 r. - (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł II (PDF - 635 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł II (ODT - 164 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 137 KB)

Zaświadczenie z pracy - Zał. 2 - Moduł II (PDF - 213 KB)

Zaświadczenie do uczelni - Zał. 3 - Moduł II (PDF - 173 KB)

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd - 2023”:

Termin Opis
01.03.2023 Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2023 roku wniosków w ramach Modułu I programu
31.08.2023 Termin zakończenia przyjmowania w 2023 roku wniosków w ramach Modułu I programu
01.03.2023 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 1-y cykl) 2022/2023
31.03.2023 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 1-y cykl) 2022/2023
01.09.2023 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 2-gi cykl) 2023/2024
10.10.2023 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 2-gi cykl) 2023/2024

Informację o programie „Aktywny Samorząd” można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl:

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl) już od dnia 1 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock, pok. nr 4, nr tel.: 242676844.

Dokonanie powyższej aktualizacji spowodowane jest zmianą informacji, druków oraz terminów na 2023 r. programu „Aktywny Samorząd”.

28.02.2023

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***