Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Bariery

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Działanie to dzieli się na trzy zadania.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych:

Bariery architektoniczne są to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, który ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się:

Bariery w komunikowaniu się są to ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych:

Bariery techniczne są to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnienie.

Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Ważne!

Osoba niepełnosprawna nie może dokonać zakupu ani wykonać żadnych prac przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy.

Maksymalne dofinansowanie przez PCPR likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 95%. minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej wynosi 5%.

Wzory wniosków do pobrania:

Wniosek - likwidacja barier architektonicznych (DOC - 80 KB)

Wniosek - likwidacja barier technicznych (DOC - 76 KB)

Wniosek - likwidacja barier w komunikowaniu się (DOC - 76 KB)

Pouczenie do oświadczenia o dochodach (PDF - 188 KB)

Zaświadczenie lekarskie - bariery architektoniczne (PDF - 84 KB)

Zaświadczenie lekarskie - bariery techniczne (PDF - 83 KB)

Zaświadczenie lekarskie - bariery w komunikowaniu się (PDF - 84 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF - 107 KB)

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań ze środków PFRON należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock.

Szegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum lub telefonicznie - 24 267–68–34, 24 267-68-44.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia. W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będą rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

17.02.2023

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***