Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Do pobrania

 

Akty prawne

Regulamin organizacyjny PCPR (PDF - 1300 KB)
Statut PCPR (PDF - 319 KB)

Plany, programy, strategie

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok
(PDF - 2,12 MB)
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 - 2025 (PDF - 1,96 MB)
Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2020-2025 (PDF - 305 KB)

Dział rehabilitacji i pomocy instytucjonalnej

Wniosek - likwidacja barier architektonicznych (DOC - 80 KB)
Zaświadczenie lekarskie - bariery architektoniczne (PDF - 84 KB)
Wniosek - likwidacja barier technicznych (DOC - 76 KB)
Zaświadczenie lekarskie - bariery techniczne (PDF - 83 KB)
Wniosek - likwidacja barier w komunikowaniu się (DOC - 76 KB)
Zaświadczenie lekarskie - bariery w komunikowaniu się (PDF - 84 KB)
Wniosek o dofinansowanie - sprzęt rehabilitacyjny (ODT - 60 KB)
Zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (PDF - 100 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze |rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ?rodki pomocnicze (ODT - 60 KB)
Przykładowy wzór pełnomocnictwa (DOC - 20 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (PDF - 104 KB)
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (DOC - 38 KB)
Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (DOC - 36 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (ODT - 39 KB)
Pouczenie do oświadczenia o dochodach (PDF - 187 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (ODT - 39 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (PDF - 99 KB)
Klauzula informacyjna do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (PDF - 77 KB)
Wniosek dotyczący obszarów B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.
(PDF - 244 KB)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF - 135 KB)

15.11.2021

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***