Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

Szanowni Państwo

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dysponuje miejscem noclegowym, które może być przyznane osobie (rodzinie) w kryzysie na okres do 3 miesięcy (bez względu na dochód). Jest to forma świadczenia udzielanego w ramach interwencji kryzysowej dedykowana osobom zamieszkałym na terenie powiatu płockiego wymagającym pomocy w formie zapewnienia czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania, w szczególności z powodu doświadczania przemocy w rodzinie.

Udzielenie schronienia następuje po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu skierowania na pobyt przez Dyrektora PCPR w Płocku. Skierowanie może być wydane po wstępnym rozeznaniu sytuacji osoby (rodziny) wnioskującej o udzielenie schronienia i dokonaniu uzgodnień pomiędzy tą osobą (rodziną), a pracownikiem PCPR w Płocku przy współpracy z właściwym miejscowo Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Jednocześnie informujmy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku udziela się bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego, które przysługuje (bez względu na dochód) osobom i rodzinom z terenu powiatu płockiego doświadczającym sytuacji kryzysowej. Poradnictwo specjalistyczne ukierunkowane jest na pomoc w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej i polega na udzieleniu wsparcia emocjonalnego oraz wszelkich informacji z dziedziny: prawa, medycyny, psychologii i pedagogiki mających zastosowanie w sytuacji związanej z kryzysem.

07.03.2022


Poradnictwo specjalistyczne

Zespół ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego

Kontakt: tel. 24 267-68-37, e-mail: oik@pcpr.plock.pl

Płock, ul. Bielska 57 A

Poradnictwo psychologiczne
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek 10:00 - 18:00
środa 7:30 - 17:00
czwartek 7:30 - 17:00
piątek 10:00 - 18:00
*po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, nr tel. 24 267-68-37

Poradnictwo rodzinne
wtorek 11:00 - 17:00
środa 12:00 - 16:00
czwartek 11:00 - 17:00
*po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, nr tel. 24 267-68-37

Poradnictwo prawne
poniedziałek - piątek 8:15 - 16:15


Komunikaty

Zasady udzielania pomocy osobom w kryzysie obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Informujemy, że mieszkańcy powiatu płockiego mogą skorzystać z pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, rodzinnego, prawnego) za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych (poczty elektronicznej itelefonu).

Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dostępna jest pomoc w formie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznego poradnictwa.

W sprawie udzielenia pomocy w formie poradnictwa można kontaktować się ze specjalistami od poniedziałku do piątku w godzinach pracy instytucji pod nr tel.: 24 267-68-28 lub 24 267-68-37 pod adresem poczty elektronicznej: oik@pcpr.plock.pl.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami- w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia "Niebieska Linia" zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org


Telefon Wsparcia dla osób w żałobie

800 108 108 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 20.00

FUNDACJA NAGLE S A M I

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***