Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka funkcjonujące na terenie powiatu płockiego są objęte opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy zostali wyznaczani przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii, odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały określone w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30
telefonicznie pod numer tel. 24 267-68-30, 24 267-68-33, 24 267-67-92
lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 57 A
e-mail: pieczazastepcza@pcpr.plock.pl

07.08.2018

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***