Czwartek, 23 marca 2023 r. Imieniny Oktawiana, Pelagii, Zbisława

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

DPS w Koszelewie

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie

Gmina: Gąbin

Koszelew 2, 09-530 Gąbin

tel.: 24 267-51-51
       24 277-10-08
       24 277-24-42

fax: 24 267-51-58

e-mail: poczta@dpskoszelew.pl

Stroan www:www.dpskoszelew.pl

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dyrektor

Marzena Jakubowska

Dom przeznaczony dla

osób w podeszłym wieku z oddziałem dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Liczba miejsc statutowych

100

Charakterystyka obiektu

Kompleks pałacowo – parkowy, położony 2 km od miasta Gąbin. Składa się z trzech budynków mieszkalnych:

  1. zabytkowy dwór - budynek adoptowany na dom pomocy społecznej, który zamieszkany jest przez 36 osób.
  2. oficyna, w której także w latach 90-tych przeprowadzono generalny remont, przeznaczony jest dla dwóch osób na tzw. usamodzielnieniu.
  3. dwukondygnacyjny pawilon, oddany do użytku w 1995 roku, zamieszkały przez 99 osób.

Mieszkańcy domu mogą korzystać z

kaplicy, gabinetów rehabilitacyjnych, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń dziennego pobytu, zbioru bibliotecznego, aneksu wypoczynkowego, stołówki, świetlicy.

Formy spędzania wolnego czasu oraz wydarzenia cykliczne

Zajęcia terapeutyczne w grupach: muzycznej, plastyczno – malarskiej, ogrodniczej; uczestnictwo w imprezach integracyjnych, warsztaty wyjazdowe, wizyty rodzin podopiecznych, uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego, coroczne obchody świąt kościelnych oraz państwowych zgodnie z kalendarzem świąt, wyjazdy do sanatorium i wycieczki krajoznawcze.

Zezwolenie na prowadzenie domu

Wojewoda Mazowiecki dnia 04.06.2008r. wydał decyzją Nr 7/2008 zezwalającą na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie został wpisany do Rejestru DPS-ów województwa mazowieckiego pod pozycją nr 30.

Historia jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie istnieje od połowy XX wieku. Pierwszego wpisu do księgi meldunkowej dokonano pod datą 9 sierpnia 1947 roku, a w maju 1952 roku do istniejącego już domu dołączono organizacyjnie i przeniesiono mieszkańców z Domu Starców w Stawie. Początkowo placówka mieściła się w zabytkowym dworku z połowy XIX wieku, a w latach dziewięćdziesiątych wybudowany został nowoczesny pawilon i wyremontowane zostały pozostałe budynki znajdujące się na terenie DPS-u. Odnowiony został zabytkowy pałacyk, oficyna została zaadoptowana na mieszkania, biura i pralnię, budynki gospodarcze przekształciły się w kuchnię i w zaplecze magazynowo-techniczne, a zabytkowa stajnia to obecny budynek kaplicy.
W 2009 roku powstało stowarzyszenie na rzecz Domu pn. „Bezpieczna przystań”, którego głównym celem jest wspieranie zadań statutowych DPS-u ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji oraz polepszenia warunków socjalno – bytowych.

08.12.2021

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***