Poniedziałek, 20 marca 2023 r. Imieniny Klaudii, Eufemii, Cyriaki

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

DPS w Nowym Miszewie

Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie

Gmina: Bodzanów

Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B

09-470 Bodzanów

tel.: 24 386 67 10

fax: 24 260 60 07

e-mail: poczta@dps-nadjarem.pl

Strona www: www.dps-nadjarem.pl

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie

Dyrektor DPS

Jarosław Mioduski

Zastępca Dyrektora

Bożena Myszkowska

Dom przeznaczony dla

osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Liczba miejsc statutowych

186

Charakterystyka obiektu

Kompleks 3 obiektów: zabytkowego pałacu z XVIII wieku, budynku z mieszkaniami samodzielnymi oraz nowoczesnego obiektu z pokojami dwuosobowymi, przystosowanego dla osób poruszających się na wózkach. Otoczenie DPS to piękny, stary park.

Mieszkańcy domu mogą korzystać z

kaplicy, pomieszczeń dziennego pobytu, zbioru bibliotecznego, świetlic i sal telewizyjnych, sali bilardowej, siłowni, pracowni terapeutycznych, gabinetów rehabilitacyjnych, siłowni, gabinetów fryzjersko - kosmetycznych, 2 kawiarenek, pokoi gościnnych dla rodzin odwiedzających.

Formy spędzania wolnego czasu oraz wydarzenia cykliczne

Warsztaty Terapii Zajęciowej, uczestnictwo w imprezach integracyjnych, warsztaty wyjazdowe, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy żeglarskie, obozy harcerskie, namiotowe, wędrowne, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, wizyty rodzin podopiecznych, uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego, coroczne obchody świąt kościelnych oraz państwowych zgodnie z kalendarzem świąt, cykliczne Letnia Olimpiada Sportowa, Mityng Pływacki, plenery malarskie.

Od wielu lat, przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem", działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", które zajmuje się pracą na rzecz społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Dom współpracuje także z lokalnym samorządem, szkołami i organizacjami pozarządowymi działając wspólnie na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Zezwolenie na prowadzenie domu

Wojewoda Mazowiecki dnia 26.10.2006 r. wydał decyzją Nr 4/2006 zezwalającą na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie został wpisany do Rejestru DPS-ów województwa mazowieckiego pod pozycją nr 31.

Historia jednostki

Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie funkcjonuje od 1952 roku, znajduje się na terenie byłego majątku dworskiego. Początkowo prowadzono tu szkołę rolniczą dla osób głuchoniemych, później w jej miejsce powołano Zakład Specjalny dla osób upośledzonych. W latach 1953-65 przeprowadzono wiele remontów, zaadoptowano szereg pomieszczeń budynku dworskiego dla potrzeb osób głuchoniemych. Po roku, 1990 kiedy to nastąpiły zmiany w polskiej pomocy społecznej – nowa ustawa, pobudowano nowoczesny pawilon, zakupiono nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, zatrudniono specjalistyczny personel, wszystko po to by dom pomocy świadczył usługi według najwyższych standardów.

08.12.2021

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***