Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz  dzieci i młodzieży w powiecie płockim” - aktualności - 2018 r.

Szkolenie „Budowanie prawidłowych relacji z rodzicami biologicznymi”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniach 25-26 października 2018 r. i 19-20 listopada 2018 r. w Hotelu TiM w Cekanowie zorganizowano szkolenie pn. „Budowanie prawidłowych relacji z rodzicami biologicznymi” dla osób prowadzących na terenie powiatu płockiego rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 8 osób.

Więcej informacji o szkoleniu „Budowanie prawidłowych relacji z rodzicami biologicznymi”.

27.11.2018


Szkolenie dla przedstawicieli służb społecznych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 4 - Wsparcie służb społecznych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniach 19 października 2018 r. i 9 listopada 2018 r. w Hotelu Tumskim w Płocku zorganizowano Szkolenie dla przedstawicieli służb społecznych. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 30 osób.

Więcej informacji o szkoleniu dla przedstawicieli służb społecznych.

15.11.2018


Wyjazd edukacyjno-integracyjny dla rodzin z terenu gminy Bulkowo w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniach 02-03 lipca 2018 r. w Ośrodku Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu odbył się „Wyjazd edukacyjno-integracyjny” dla rodzin objętych asystą rodzinną z terenu gminy Bulkowo zorganizowany przez Partnera Projektu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie przy współpracy z Agencją Eventową RECON z Płocka. W wyjeździe wzięły udział osoby objęte wsparciem projektowym wraz z dziećmi. Uczestnikom zapewniono noclegi, wyżywienie i transport na miejsce realizacji.

Więcej informacji o wyjeździe edukacyjno-integracyjnym.

09.07.2018


Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej i Trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniach 02-03 lipca 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Hotel Skansen w Sierpcu zorganizowano „Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej” i „Trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla sprawujących pieczę zastępczą”.

Więcej informacji o treningach.

9.07.2018


Zakończenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W dniu 29 czerwca 2018 r. zakończyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe ramach realizacji zadania nr 3 - Deinstytucjonalizacja usług - tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o zakończeniu szkolenia.

04.07.2018


Piknik rodzinny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 25 czerwca 2018 r. na Placu Piknikowym Dębowym w Płocku zorganizowano Piknik rodzinny w stylu kowbojskim skierowany do wychowanków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Więcej informacji o pikniku rodzinnym.

27.06.2018


Grupa wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 4 - Wsparcie służb społecznych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zorganizowano grupę wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych.

Cele grupy wsparcia to miedzy innymi:

Dobre przygotowanie kadry służb społecznych ma przełożenie na działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, poprzez wsparcie rodzin zastępczych, wsparcie rodziców biologicznych, w wyniku czego możliwy jest powrót dzieci do rodzin biologicznych. Okres zapewniania wsparcia trwa od kwietnia 2018 r. do stycznia 2019 r. dla 15 przedstawicieli.

20.06.2018


Mentoring dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zorganizowano mentoring dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Jest to innowacyjny system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Mentor wspiera dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej, przeżywające sytuacje kryzysowe, jest słuchaczem, nauczycielem, przewodnikiem.

Wsparcie trwa od kwietnia 2018 r. i będzie realizowane do stycznia 2019 r. dla 10 wychowanków z naszego powiatu.

20.06.2018


Szkolenie - warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla kandydatów na rodziny wspierające w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na terenie Gminy Bulkowo w dniu 28 kwietnia 2018 r. zostało zorganizowane pierwsze z cyklu 10 szkoleń (warsztatów kompetencji opiekuńczo-wychowawczych) dla 5 kandydatów na rodziny wspierające.

Więcej informacji o szkoleniu - warsztatach kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla kandydatów na rodziny wspierające.

14.05.2018


Szkolenie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W ramach realizacji zadania nr 3 - Deinstytucjonalizacja usług - tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej projektu "Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach szkolenia dla 10 osób - kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe).

Więcej informacji o szkoleniu kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

11.05.2018

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***