Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

O projekcie EFS - archiwum 2009 r.

Powiat Płocki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku po raz drugi już w roku 2009 realizowali projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Powiatu Płockiego. Projekt ten realizowany był pod nazwą „Aktywna integracja w powiecie płockim” i jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany był do:

Głównym celem projektu było:

Aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób dotkniętych problemem bezrobocia. Ważnym elementem wsparcia w ramach projektu było eliminowanie różnego rodzaju barier, na jakie napotykają osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. Wsparcie te było realizowane przy użyciu instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej, życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się oraz zwiększenie ich umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez wykorzystanie wspomnianych instrumentów aktywnej integracji.


Kronika projektu - lata 2008 - 2009 (PPT - 16,8 MB)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Aktywna integracja w powiecie płockim”
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***