Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

O projekcie EFS - archiwum 2010 r.

Projekt „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Powiatu Płockiego. W roku 2010 – tak jak w ubiegłych latach – realizatorem działań podejmowanych w ramach projektu będzie Powiat Płocki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Projekt ten wpisuje się w działania priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W tym roku projekt kierujemy do:

Głównym celem projektu realizowanego w roku 2010 jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osiągniecie tego celu umożliwi realizacja celów szczegółowych:

Wniosek został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym i nadano mu numer identyfikacyjny POKL.07.01.01-14-022/10.


Kronika projektu - 2010 rok (PPT - 13,4 MB)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Aktywna integracja w powiecie płockim”
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***