Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Rekrutacja do projektu EFS - Archiwum

Plakat rekrutacji uzupełniającej do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu dot. rekrutacji uzupełniającej do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim (DOCX - 60 KB)


Plakat nr 1 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu nr 1 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim (DOCX - 60 KB)

Plakat nr 2 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu nr 2 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim (DOCX - 67 KB)


W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zakończyło realizację projektu systemowego pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczęśliwa siódemka na zakończenie

W styczniu 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku po raz siódmy rozpoczęło realizację projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII PO KL, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, p.n.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”. Jednocześnie rok 2014 jest ostatnim rokiem realizacji projektu systemowego przez PCPR w Płocku.

Rekrutacja uczestników, przeprowadzona przez zespół projektowy, odbyła się na przełomie stycznia i lutego 2014 roku. W jej wyniku wyłoniono 89 uczestników - beneficjentów projektu:

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnictwo w projekcie wiąże się z korzystaniem z usług, w tym ze szkoleń zawodowych, warsztatów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i poradnictwa, świadczonych przez specjalistów z dziedziny psychologii, rehabilitacji, pracy socjalnej, prawa rodzinnego i doradztwa zawodowego.

Na rzecz uczestników - beneficjentów, w roku 2014 zrealizowane będą następujące zadania projektu:

Ponadto PCPR w Płocku, jako realizator projektu, ma także do zaoferowania sfinansowanie:

17.04.2014


Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”

Plakat informujący o przedłużeniu rekrutacji do projektu pn.: Aktywna integracja w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu informującego o przedłużeniu rekrutacji do projektu pn.: "Aktywna integracja w powiecie płockim" (DOCX - 131 KB)

10.02.2014


Rekrutacja do Projektu EFS pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” w 2014 roku

Plakat zapraszajacy rodziny zastępcze oraz pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki na rekrutację do projektu Aktywna integracja w powiecie płockim w 2014 roku

Wersja tekstowa plakatu zapraszającego rodziny zastępcze oraz pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki na rekrutację do projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” w 2014 roku (DOCX - 132 KB)

Plakat zapraszajacy osoby niepełnosprawne na rekrutację do projektu Aktywna integracja w powiecie płockim w 2014 roku

Wersja tekstowa plakatu zapraszającego osoby niepełnosprawne na rekrutację do projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” w 2014 roku (DOCX - 132 KB)

20.01.2014


Rekrutacja do Projektu trwała od stycznia do końca lutego 2013 r. W jej rezultacie wyłoniono 89 uczestników - beneficjentów Projektu:

21.03.2013


Rekrutacja do projektu w 2013 roku

Z początkiem stycznia 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wraz z Powiatem Płockim już po raz szósty rozpoczęło realizację projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII PO KL, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, p.n. "Aktywna integracja w powiecie płockim".

Realizację projektu tut. Centrum rozpoczęło rekrutacją uczestników, przeprowadzoną przez Działy Pomocy Rodzinie oraz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, która trwała od stycznia do końca lutego 2013 r.

Więcej informacji o rekrutacji do projektu w 2013 roku

19.03.2013


Plakat zapraszający na rerkrutację do projektu Aktywna integracja w powiecie płockim - 2013 r.

Wersja tekstowa plakatu zapraszającego na rerkrutację do projektu Aktywna integracja w powiecie płockim - 2013 r. (DOC - 12 KB)

16.01.2013


Komisja rekrutacyjna w ramach prowadzonej rekrutacji uczestników projektu w kwietniu wyłoniła 10 wychowanków rodzin zastępczych, 18 rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz 51 osób niepełnosprawnych.

W sumie w projekcie w roku 2012 udział weźmie 79 osób.

09.07.2012


Plakat zapraszający na rerkrutację do projektu Aktywna integracja w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu zapraszającego na rerkrutację do projektu Aktywna integracja w powiecie płockim (DOC - 12 KB)

23.04.2012


Plakat zapraszający na rekrutację do projektu EFS - kwiecień 2012 r.

Wersja tekstowa plakatu zapraszającego na rekrutację do projektu EFS - kwiecień 2012 r. (DOC - 12 KB)


Plakat zapraszający na rekrutację do projektu EFS - kwiecień 2011 r.

Wersja tekstowa plakatu zapraszającego na rekrutację do projektu EFS - kwiecień 2011 r. (DOC - 12 KB)


Plakat zapraszający na rekrutację do projektu EFS - marzec 2010 r.

Wersja tekstowa plakatu zapraszającego na rekrutację do projektu EFS - marzec 2010 r. (DOC - 12 KB)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Aktywna integracja w powiecie płockim”
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***