Wtorek, 21 marca 2023 r. Imieniny Benedykta, Lubomiry, Mikołaja

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

SAMODZIELNO - AKTYWNO - MOBILNO!

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA


Szanowni Pastwo

Uprzejmie informuje, i rusza edycja Programu „Samodzielno - Aktywno - Mobilno!” Mieszkanie dla absolwenta, ktry bdzie realizowany w latach 2023-2026.

Samorzd Powiatu Pockiego bdc Realizatorem Programu „Samodzielno - Aktywno - Mobilno!” Mieszkanie dla absolwenta ogasza nabr wnioskw do ww. programu.


Wnioski prosimy skada w terminie od 1 stycznia 2023 r. do dnia do 31 grudnia 2023 r. za pomoc Systemu Obsugi Wsparcia dostpnym pod adresem https://sow.pfron.org.pl/


Cel Programu

Celem Programu „Samodzielno - Aktywno - Mobilno!” Mieszkanie dla absolwenta, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezalenoci beneficjentw oraz uatwienie im aktywnoci zawodowej i spoecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania speniajcego indywidualne kryterium dostpnoci dla beneficjenta.

Beneficjenci

 1. Beneficjentem moe by osoba z niepenosprawnoci, adresat Programu, ktry spenia warunki::
  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepenosprawnoci, a w przypadku osb z niepenosprawnoci narzdu suchu, take w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na rwni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci, a w przypadku osb z niepenosprawnoci narzdu suchu rwnie na rwni z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci;
  2. posiada status absolwenta szkoy podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typw szk) lub szkoy wyszej, uzyskany w okresie 36 miesicy poprzedzajcych dat zoenia wniosku;
  3. posiada pen zdolno do czynnoci prawnych;
  4. zoy owiadczenie o braku moliwoci zamieszkania w miejscowoci realizowania aktywnoci zawodowej;
  5. zoy owiadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjtym zatrudnieniu.

Pliki do pobrania:

Regulamin (DOCX - 46 KB)

Sposb skadania wnioskw (DOCX - 22 KB)

Wniosek (DOCX - 32 KB)

Zawiadczenie lekarskie (PDF - 69 KB)

Klauzula informacyjna (DOCX - 18 KB)

07.12.2022

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***