Niedziela, 28 maja 2023 r. Imieniny Augustyna, Jaromira, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Mapa serwisu

 Start

 Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne - archiwum 2020

  Zamówienia publiczne - archiwum 2018

  Zamówienia publiczne - archiwum 2017

  Zamówienia publiczne - archiwum 2014

  Zamówienia publiczne - archiwum 2013

  Zamówienia publiczne - archiwum 2012

  Zamówienia publiczne - archiwum 2011

 Do pobrania

 Kontakt

  Lokalizacja siedziby PCPR na mapie

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Deklaracja dostępności

 O PCPR

 Aktualności

  Archiwum aktualności 2021 r.

  Archiwum aktualności 2020 r.

  Archiwum aktualności 2019 r.

  „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”

  Warsztaty z zakresu autoprezentacji w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  Piknik integracyjny w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne w ramach projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

  Warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  Archiwum aktualności 2018 r.

  „Panel konsultacyjno-doradczy”

  Działanie integracyjne w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

  Szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  Spotkanie Inaugurujące kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych

  Archiwum aktualności 2017 r.

  Wyjazd integracyjno-usprawniający połączony z warsztatami na temat zdrowego stylu życia i asertywności dla uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  Trening umiejętności komunikacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Piknik integracyjny

  „Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla osób z niepełnosprawnością

  Posiedzenie wyjazdowe Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

  Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - zaczynamy!

  Archiwum aktualności 2016 r.

  Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

  Archiwum aktualności 2015 r.

  „Świąteczne paczki” dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych

  Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych z powiatu płockiego

  Spotkanie seminaryjne w ramach specjalistycznego doradztwa

  Archiwum aktualności 2014 r.

  Archiwum aktualności 2013 r.

  Archiwum aktualności 2012 r.

  Archiwum aktualności 2011 r.

  Powiat Płocki - Samorząd Równych Szans!

 Akty prawne

 Cyberbezpieczeństwo

 Programy PFRON

   Aktywny Samorząd

  Program wyrównywania różnic między regionami III

  Podległe placówki

  DPS w Brwilnie

  Galeria DPS w Brwilnie

  DPS w Goślicach

  Galeria DPS w Goślicach

  DPS w Koszelewie

  Galeria DPS w Koszelewie

  DPS w Nowym Miszewie

  Galeria DPS w Nowym Miszewie

  DPS w Wyszogrodzie

  Galeria DPS w Wyszogrodzie

  ŚDS w Wyszogrodzie

  Galeria ŚDS w Wyszogrodzie

  DPS w Zakrzewie

  Galeria DPS w Zakrzewie

  Placówka Opiekuńczo-Wychowacza typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie

  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszogrodzie

 Projekty EFS

 Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa  osób wykluczonych w powiecie płockim”

  O projekcie

  Prasa o projekcie EFS

  O projekcie EFS - archiwum 2018 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2014 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2013 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2012 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2011 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2010 r.

  O projekcie EFS - archiwum 2009 r.

  Aktualności EFS

  Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - zaczynamy!

  Siódma edycja projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” zakończona!

  Archiwum aktualności EFS 2018 r.

  „Panel konsultacyjno-doradczy”

  Archiwum aktualności EFS 2017 r.

  Wyjazd integracyjno-usprawniający połączony z warsztatami na temat zdrowego stylu życia i asertywności dla uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Trening umiejętności komunikacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

  Piknik integracyjny

  „Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla osób z niepełnosprawnością

  Archiwum aktualności EFS 2014 r.

  Konferencja dla rodzin zastępczych „Więzi emocjonalne w rodzinie zastępczej”

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych

  Warsztaty z autoprezentacji oraz wsparcia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych uczestników projektu

  Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się

  Turnus rehabilitacyjny w Darłowie

  Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji

  Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia

  Forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych”

  Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym

  Warsztaty w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem

  Archiwum aktualności EFS 2013 r.

  Konferencja dla rodzin zastępczych „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”

  Środowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku

  Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia

  Turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych dla rodzin zastępczych i ich otoczenia

  Forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych” połączone ze szkoleniem pn. „Dziecko krzywdzone”

  Wyjazd połączony z warsztatami podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych

  Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji

  Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym dla Beneficjentów projektu

  Archiwum aktualności EFS 2012 r.

  Realizacja projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” zakończona!

  Warsztaty z autoprezentacji dla osób niepełnosprawnych

  Turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu

  Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych

  Konferencja dla rodzin zastępczych

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych

  Warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla rodzin zastępczych oraz wychowanków tych rodzin

 Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym dla beneficjentów projektu

  Archiwum aktualności EFS 2011 r.

  Warsztaty z autoprezentacji

  Wróciliśmy z dwudniowej wycieczki do Torunia i Golubia-Dobrzynia!

  Czwarty Środowiskowy Piknik Integracyjny zakończony sukcesem!

  Integrujemy aktywnie!

  Informacja na temat planowanej realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w powiecie płockim” w 2011 roku

  Archiwum aktualności EFS 2010 r.

  Beneficjenci EFS

  Beneficjenci EFS - archiwum

  Rekrutacja do projektu EFS

  Rekrutacja do projektu EFS - archiwum

  Galeria projektu EFS

  Archiwum galerii EFS - 2017 r.

  Trening umiejętności komunikacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - Paprotnia, październik 2017 r.

  Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - Warszawa, wrzesień 2017 r.

  Piknik integracyjny - Płock, 27 czerwca 2017 r.

  „Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla osób z niepełnosprawnością - 22-23 maja 2017 r.

  „Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla wychowanków zastępczych form opieki - 11-12 maja 2017 r.

  Archiwum galerii EFS - 2014 r.

  Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” - Płock, 05.12.2014

  Konferencja dla rodzin zastępczych „Więzi emocjonalne w rodzinie zastępczej” - Płock, 20.11.2014

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych - Uniejów, 4-5.11.2014

  Warsztaty z autoprezentacji oraz wsparcia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych uczestników projektu - Lidzbark Warmiński, 26-29.09.2014

  Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się - Bielsk, 14.09.2014

  Turnus rehabilitacyjny w Darłowie - 17-31.08.2014

  Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji - Otrębusy, 06-07.09.2014

  Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia - Płock, 27.08.2014

  Forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych” - Płock, 10.07.2014

  Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych - Ciechocinek, 5-6.07.2014

  Warsztaty w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem - Ciechocinek, 31.05 - 01.06.2014

  Warsztaty w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem - Ciechocinek, 07-08.06.2014

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym - Cierszewo, 28-29.06.2014

  Archiwum galerii EFS - 2013 r.

  Konferencja podsumowująca szóstą edycję projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” - Płock, 6 grudnia 2013 r.

  Warsztaty z autoprezentacji dla osób niepełnosprawnych - Łysomice, 20-21.09.2013

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych - Toruń, 7-18.09.2013

  Środowiskowy Piknik Integracyjny - Bielsk, 10.09.2013

  Piknik Integracyjny dla rodzin zastępczych i ich otoczenia - 30 sierpnia 2013 r.

  Turnus rehabilitacyjny - Jarosławiec, 6-19 lipca 2013 r.

  Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych dla rodzin zastępczych i ich otoczenia - Budy Lucieńskie, 1-2 lipca 2013 r.

  Forum "Prawa i obowiązki rodzin zastępczych" połączone ze szkoleniem pn. "Dziecko krzywdzone" - 13 czerwca 2013 r.

  Wyjazd połączony z warsztatami podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych - Łysomice, 14-15 czerwca 2013 r.

  Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji - Otrębusy, 3-4.06.2013 r.

  Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym w Łysomicach k. Torunia w dniach 25-26 maja 2013 r.

  Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym - Ciechocinek, 8-9 maja 2013 r.

  Archiwum galerii EFS - 2012 r.

  Archiwum galerii EFS - 2011 r.

  Archiwum galerii EFS - 2010 r.

  Archiwum galerii EFS - 2009 r.

 Projekt „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz  dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  O projekcie

  O projekcie EFS - archiwum 2019 r.

  Aktualności EFS

  Aktualności - archiwum 2019 r.

  Aktualności - archiwum 2018 r.

  Wyjazd edukacyjno-integracyjny dla rodzin z terenu gminy Bulkowo w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej i Trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  Zakończenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

Szkolenie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

  Beneficjenci EFS

  Archiwum - uczestnicy projektu - 2018 r.

  Rekrutacja do projektu EFS

  Archiwum - rekrutacja 2018

  Galeria projektu EFS

 Projekt „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

  O projekcie

  Archiwum - o projekcie 2018 r.

  Aktualności

  Archiwum - aktualności 2019 r.

  Archiwum - aktualności 2018 r.

  Galeria projektu EFS

  Archiwum - galeria 2019 r.

  Archiwum - galeria 2018 r.

 Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  O projekcie

  Archiwum - o projekcie 2018 r.

  Aktualności

  Archiwum - aktualności 2019 r.

  Archiwum - aktualności 2018 r.

  Rekrutacja do projektu

  Archiwum - rekrutacja 2018 r.

  Galeria projektu EFS

  Archiwum - galeria 2019 r.

  Piknik integracyjny w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  Warsztat z zakresu autoprezentacji w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  Warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

  Archiwum - galeria 2018 r.

  Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

 Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

  O projekcie

  Aktualności

  Rekrutacja

  Galeria

 Projekt „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

  O projekcie

  Aktualności

  Rekrutacja

  Galeria

 Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej

  Kontakt i komunikaty

  Turnusy

  Bariery

  Zaopatrzenie

  Warsztaty terapii zajęciowej

  Sport, kultura, rekreacja i turystyka

  Orzecznictwo

  Orzecznictwo - Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  Orzecznictwo - Orzeczenia o niepełnosprawności

  Orzecznictwo - Legitymacje osoby niepełnosprawnej

  Orzecznictwo - Uprawnienia

  Pomoc instytucjonalna

 Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

  Kontakt, komunikaty i zadania działu

 Piecza zastępcza

  Bądź rodzicem zastępczym

  Formy pieczy zastępczej

  Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

  Świadczenia

 Interwencja kryzysowa i poradnictwo specjalistyczne>

  Poradnictwo specjalistyczne i komunikaty

  O przemocy w rodzinie

  Definicja przemocy w rodzinie

  Rodzaje przemocy

  Objawy stosowania przemocy w rodzinie

  Uwarunkowania stosowania przemocy

  Mity i stereotypy dotyczące przemocy

  Cykl przemocy

  Przemoc wobec dzieci

  Formy pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy domowej

  Polskie prawo o przemocy w rodzinie

 Ochrona danych osobowych

 Oferty pracy

 Oferta edukacyjna

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***