Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Zamówienia publiczne - archiwum 2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki oraz osób niepełnosprawnych

Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC - 206 KB)

04.08.2011


Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki oraz osób niepełnosprawnych

Treść zawiadomienia o przetargu (DOC - 173 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (DOC - 462 KB)

18.07.2011


Informacja na temat planowanej realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w powiecie płockim” w 2011 roku

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ponownie przystępuje do realizacji projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Powiatu Płockiego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku, ostateczny termin składania wniosków mija 15 marca. Projekt ten jest elementem działania priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Więcej informacji o planowanej realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w powiecie płockim”

09.03.2011


Ogłoszenie o wyniku przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz dla osób nieaktywnych zawodowo z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i ich dzieci

Treść ogłoszenia o wyniku przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch turnusów rehabilitacyjnych (DOC - 213 KB)

10.06.2011

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***