Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Zamówienia publiczne - archiwum 2020

Informacja o unieważnieniu postępowania na Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść informacji. (DOCX - 764 KB)


Z poważaniem
Małgorzata Lewandowska
Dyrektor PCPR w Płocku

19.10.2020


Informacja o wyniku postępowania na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Informuję, że na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych - w ramach zadania nr 3 Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włšczenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 29.09.2020 r. jako najkorzystniejsze zostały wybrane:

dla części I
Oferta nr 1 Centrum Edukacji POLKURS Zenon Butkiewicz, ul. 3 Maja 18 09-402 Płock, cena brutto 29697,72 zł, 100 pkt (%) - oferta najkorzystniejsza w części I

dla części II
Oferta nr 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, cena brutto 25800,00 zł, 100 pkt (%) - oferta najkorzystniejsza w części II

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu dla części I i części II spełniajš warunki udziału w postępowaniu i nie podlegajš wykluczeniu. Oferty złożone w postępowaniu dla części I i części II sš zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i nie podlegajš odrzuceniu. Wykonawcy przedstawili wymagane dokumenty i oświadczenia i zaproponowali ceny, które mieszczš się w zakresie cenowym cen rynkowych odnoszšcych się do przedmiotu zamówienia i w zakresie budżetu projektu.
Kwota brutto ujęta w budżecie Projektu na wykonanie zamówienia wynosi łšcznie 56.000,00 zł.

Złożone oferty:

dla części I wpłynęła jedna oferta
Oferta nr 1 z dnia 07.10.2020 r. godz.15:20 Centrum Edukacji POLKURS Zenon Butkiewicz, ul. 3 Maja 18 09-402 Płock, cena brutto 29697,72 zł

dla części II wpłynęła jedna oferta
Oferta nr 1 z dnia 07.10.2020 r. godz. 10:36 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, cena brutto 25800,00 zł

Z poważaniem
Małgorzata Lewandowska
Dyrektor PCPR w Płocku

13.10.2020


Projekt pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włšczenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia. (DOCX - 887 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia (DOC - 822 KB)

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***