Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

O PCPR

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej (własne i z zakresu administracji rządowej) oraz rehabilitacji społecznej.

Wykaz prowadzonych rejestrów

Informacja o domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat płocki

Na terenie powiatu funkcjonują domy pomocy społecznej następujących typów:

  1. dla osób w podeszłym wieku,
  2. dla przewlekle somatycznie chorych,
  3. dla przewlekle psychicznie chorych,
  4. dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  5. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Są to jednostki organizacyjne powiatu, wpisane do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego, dysponujące łącznie 706 miejscami stacjonarnymi. Z uwagi na znaczną liczbę miejsc - okres oczekiwania w zasadzie nie przekracza 3 miesięcy. W przypadkach pilnych istnieje możliwość umieszczenia kolejnych osób od zaraz.


Dyrektor

Małgorzata Lewandowska

tel. 24 267-68-29

Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

Katarzyna Sobiecka

tel. 24 267-68-32

Godziny pracy i przyjęć interesantów

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych
oraz skarg i wniosków w godzinach pracy jednostki.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***